LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 149

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

LIETUVIŲ K.
5
Naudokite tik gamintojo nurodytus papildomus prietaisus / priedus.
Įrengdami anteną pasikonsultuokite su kvali&kuotu specialistu.
Gali kilti gaisro arba elektros smūgio pavojus.
Rekomenduojame žiūrint televizorių išlaikyti mažiausiai 2–7 kartus
didesnį atstumą nei ekrano įstrižainė.
Jeigu ilgai žiūrite televizorių, gali pradėti lietis vaizdas.
Naudokite tik nurodyto tipo baterijas.
Kitokios gali pakenkti nuotolinio valdymo pultui.
Senų ir naujų baterijų nedėkite kartu.
Baterijos gali perkaisti ir ištekėti.
Elementai turi būti apsaugoti nuo per didelio karščio – saugokite nuo
tiesioginių saulės spindulių, atviros ugnies ir elektrinių šildytuvų.
NEDĖKITE pakartotinai neįkraunamų elementų į įkrovimo įrenginį.
Įsitikinkite, kad tarp nuotolinio valdymo pulto ir jo jutiklio nėra daiktų.
Nuotolinio valdymo pulto signalą gali trikdyti saulės šviesa arba kitas
stiprus šviesos šaltinis. Tokiu atveju pritemdykite kambarį.
Kai prijungiate išorinius įrenginius, pvz., vaizdo žaidimų konsolę,
įsitikinkite, kad jungiamieji kabeliai yra pakankamai ilgi.
To nesilaikant gaminys gali apvirsti, dėl to gali būti sužeisti žmonės arba
sugadintas gaminys.
Gaminio neįjunkite į sieninį lizdą įkišdami ir neišjunkite iš jo ištraukdami
maitinimo kištuką. (Nenaudokite maitinimo kištuko kaip jungiklio.)
Tai gali sukelti mechaninį gedimą arba galite patirti elektros smūgį.
Laikykitės toliau pateiktų įrengimo nurodymų, kad apsaugotumėte
gaminį nuo perkaitimo.
t
Atstumas tarp gaminio ir sienos turi būti daugiau nei 10 cm.
t
Nestatykite gaminio vietose, kur nėra ventiliacijos (pvz., ant
lentynos ar spintoje).
t
Nestatykite gaminio ant kilimo ar pagalvės.
t
Įsitikinkite, kad vėdinimo angos neuždengtos staltiese ar
užuolaida.
To nesilaikant gali kilti gaisras.
Būkite atsargūs ir ilgą laiką žiūrėdami televizorių nelieskite vėdinimo
angų, nes jos gali įkaisti. Tai neturi įtakos gaminio naudojimui ar
veikimui.
Nuolat apžiūrėkite prietaiso kabelį ir, jei jis atrodo sugedęs arba
nusidėvėjęs, ištraukite jį, nebenaudokite prietaiso ir kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros paslaugų teikėją, kad jis pakeistų kabelį
tokiu pat.
Neleiskite ant maitinimo jungties kaiščių ar lizdo kauptis dulkėms.
Taip gali kilti gaisro pavojus.