LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 152

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

8
LIETUVIŲ K.
DĖMESIO
Žiūrėjimo aplinka
t
Žiūrėjimo atstumas

-
Žiūrėdami 3D turinį laikykitės mažiausiai dukart už ekrano
įstrižainės ilgį didesnio atstumo nuo televizoriaus. Jeigu
žiūrėdami 3D turinį jaučiate diskomfortą, atsitraukite toliau
nuo televizoriaus.
Žiūrėjimo amžius
t
Kūdikiai / vaikai

-
Vaikams iki 6 metų draudžiama naudoti / žiūrėti 3D turinį.

-
Vaikai iki 10 metų gali pernelyg jautriai reaguoti ir pasidaryti
dirglūs, nes jų rega nėra galutinai išsivysčiusi (pavyzdžiui,
jie gali bandyti paliesti ekraną arba į jį įšokti). Vaikams,
žiūrintiems 3D turinį, reikalinga speciali priežiūra ir
papildomas dėmesys.

-
Vaikams pasireiškia didesnis dviakio regėjimo 3D perteikimo
nesuderinamumas, nes atstumas tarp jų akių mažesnis nei
suaugusiųjų. Todėl jie suvokia didesnį stereoskopinį gylį nei
suaugusieji, žiūrėdami tą patį 3D vaizdą.
t
Paaugliai

-
Paaugliai iki 19 metų gali jautriau reaguoti dėl 3D turinio
skleidžiamos šviesos stimuliavimo. Patarkite jiems ilgai
nežiūrėti 3D turinio, kai jie yra pa
vargę.
t
Pagyvenę žmonės

-
Pagyvenę žmonės gali prasčiau suvokti 3D efektą, palyginti su
jaunais. Nesėdėkite arčiau televizoriaus nei rekomenduojamas
atstumas.
Perspėjimai, kaip naudoti 3D akinius
t
Būtinai naudokite LG 3D akinius. Kitaip galite tinkamai nematyti
3D vaizdo įrašų.
t
Nenaudokite 3D akinių vietoj įprastinių, saulės ar apsauginių
akinių.
t
Naudojant perdarytus 3D akinius gali pervargti akys ar suprastėti
rega.
t
Nelaikykite 3D akinių itin aukštoje ar žemoje temperatūroje. Jie
gali deformuotis.
t
3D akiniai yra trapūs ir juos lengva subraižyti. Lęšius visada valykite
švelnia, švaria medžiagos skiaute. Nebraižykite 3D akinių lęšių
aštriais daiktais ir nevalykite chemikalais.
Paruošimas
PASTABA
t
Jeigu po pristatymo iš gamyklos TV yra įjungiamas pirmą kartą, TV
inicijavimas gali trukti iki vienos minutės.
t
Pateiktas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus.
t
Jūsų televizoriaus ekrane rodomas meniu (OSD meniu) gali šiek
tiek skirtis nuo šiame vadove pateiktų paveikslėlių.
t
Pasiekiami meniu ir parinktys gali skirtis pagal naudojamą įvesties
šaltinį ar gaminio modelį.
t
Į šį televizorių ateityje gali būti įdiegtos naujos funkcijos.
t
Televizorius galima nustatyti veikti laukimo režimu, kad būtų
sumažintos energijos sąnaudos. Jei nežiūrėsite televizoriaus ilgą
laiką, jį reikia išjungti, kad sumažintumėte energijos sąnaudas.
t
Naudojantis įrenginiu galima labai sumažinti sunaudojamą
energiją, sumažinus vaizdo šviesumą, taip sumažės bendros
eksploatavimo išlaidos.
t
Su jūsų gaminiu pateikiami elementai priklauso nuo gaminio
modelio.
t
Atnaujinus šio gaminio funkcijas, gaminio speci&kacijos ir šio
vadovo turinys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
t
Optimaliai jungčiai užtikrinti HDMI kabeliai ir USB įrenginiai
turi turėti mažesnius nei 10 mm storio ir 18 mm pločio apvadus.
Naudokite ilginamąjį kabelį, palaikantį USB 2.0, jei USB kabelis ar
USB atminties kortelė netinka jūsų televizoriaus USB prievadui.
A
B
A
B
*A
<
=
10 mm
*B
<
=
18 mm
t
Naudokite serti&kuotą kabelį, ant kurio būtų HDMI logotipas.
t
Jei nenaudosite serti&kuoto HDMI kabelio, ekranas gali nieko
nerodyti arba gali įvykti ryšio klaida. (Rekomenduojami HDMI
kabelių tipai)
- Didelės spartos HDMI®/
TM
kabelis (3 m arba mažesnį)
- Didelės spartos HDMI®/
TM
kabelis su eternetu (3 m arba mažesnį)
DĖMESIO
t
Norėdami užtikrinti saugumą ir numatytą gaminio eksploatavimo
trukmę, nenaudokite nepatvirtintų priedų.
t
Bet kokiai žalai ar sužalojimams, atsiradusiems dėl nepatvirtintų
priedų naudojimo, garantija netaikoma.
t
Kai kurie modeliai turi ant ekrano užklijuotą ploną plėvelę, kurios
nuimti negalima.