LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 153

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

LIETUVIŲ K.
9
Atskiras pirkinys
Atskirai įsigyjami elementai, gerinant jų kokybę, gali būti pakeičiami
arba modi&kuojami iš anksto nepranešus.
Norėdami įsigyti šiuos gaminius, susisiekite su savo tiekėju.
Šie įrenginiai veikia tik su tam tikrais modeliais.
Modelio pavadinimas arba konstrukcija gali būti pakeisti priklausomai
nuo gaminio funkcijų atnaujinimo, gamintojo aplinkybių ar politikos.
(Priklauso nuo modelio)
AG-F***
Kino teatro 3D
akiniai
AN-MR600
Stebuklingas
nuotolinio valdymo
pultas
AN-VC550
Išmanioji kamera
AG-F***DP
Dveji žaidėjų
akiniai
LG garso įrenginys
Techninė priežiūra
Televizoriaus valymas
Reguliariai valykite savo televizorių, kad užtikrintumėte geriausią jo
veikimą ir pailgintumėte eksploatavimo trukmę.
t
Prieš pradėdami būtinai išjunkite maitinimą ir atjunkite maitinimo
kabelį ir visus kitus kabelius.
t
Jei ilgą laiką televizorius bus paliktas be priežiūros ir
nenaudojamas, atjunkite maitinimo kabelį iš sieninio elektros lizdo,
kad išvengtumėte galimos žalos dėl žaibo ar elektros energijos
pertrūkių.
Ekranas, rėmas, korpusas ir stovas
Norėdami nuvalyti dulkes, nušluostykite paviršių sausu, švariu ir
minkštu audiniu.
Norėdami pašalinti didelius nešvarumus, nušluostykite paviršių
švariame vandenyje arba praskiestame švelniame valiklyje sudrėkintu
audiniu. Tuomet iškart nušluostykite sausu audiniu.
t
Visada stenkitės neliesti ekrano, kad jo nepažeistumėte.
t
Nespauskite, netrinkite ir nedaužykite ekrano paviršiaus nagais
ar aštriu daiktu, nes galite subraižyti ekraną ir sukelti vaizdo
iškraipymus.
t
Nenaudokite chemikalų, nes jie gali sugadinti gaminį.
t
Nepurkškite ant paviršiaus skysčių. Jei į televizorių pateks vandens,
gali kilti gaisras, elektros smūgis arba gedimas.
Maitinimo laidas
Reguliariai šalinkite susikaupusias dulkes ir purvą nuo maitinimo
kabelio.
Televizoriaus kėlimas ir
judinimas
Prieš judindami arba keldami televizorių, perskaitykite šią informaciją,
kad nesubraižytumėte ir nepažeistumėte televizoriaus ir galėtumėte jį
saugiai pervežti nepriklausomai nuo jo tipo ir dydžio.
t
Televizorių rekomenduojama pervežti naudojant originalią
televizoriaus pakuotę arba dėžę.
t
Prieš judindami arba keldami televizorių, atjunkite jo maitinimo
kabelį ir visus kitus kabelius.
t
Kai laikote televizorių, ekranas turi būti nusuktas nuo jūsų, kad
nesugadintumėte.
t
Tvirtai laikykite televizorių už jo viršaus ir apačios. Jokiu būdu
nelaikykite už skaidrios dalies, garsiakalbio ar garsiakalbio grotelių.
t
Didelį televizorių gali pernešti mažiausiai 2 žmonės.
t
Pernešdami televizorių rankomis laikykite jį taip, kaip parodyta
šiame paveikslėlyje.
t
Pernešdami televizorių stenkitės jo nekratyti ir per daug nepurtyti.
t
Pernešdami televizorių laikykite jį vertikaliai, niekada neverskite
ant šono ir nekreipkite į kairę ar dešinę.
t
Nespauskite rėmo bloko per daug, nes jis gali susilankstyti / sulinkti
ir sugadinti ekraną.
t
Valdydami TV būkite atsargūs, kad nesugadintumėte išsikišusių
valdymo svirties mygtukų.
DĖMESIO
t
Visada stenkitės neliesti ekrano, kad jo nepažeistumėte.
t
Neneškite TV laikydami už kabelių laikiklių, nes jie gali sulūžti ir
galite susižaloti arba sugadinti TV.