LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 154

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

10
LIETUVIŲ K.
Valdymo svirties mygtuko
naudojimas
TV funkcijas galite lengvai valdyti paspausdami valdymo svirties
mygtuką arba pakreipdami jį į viršų, apačią kairę arba dešinę pusę.
Valdymo svirties mygtukas
Pagrindinės funkcijos
Maitinimo
įjungimas
Kai TV yra išjungtas, uždėkite pirštą
ant valdymo svirties mygtuko ir
paspauskite jį vieną kartą, tada
atleiskite mygtuką.
Maitinimo
išjungimas
Kai TV yra įjungtas, uždėkite pirštą
ant valdymo svirties mygtuko ir
paspauskite jį vieną kartą kelioms
sekundėms, tada atleiskite mygtuką.
Garso
reguliavimas
Jei uždedate pirštą ant valdymo
svirties mygtuko ir pastumiate
jį į kairę arba dešinę pusę, galite
reguliuoti garso lygį pagal savo
pageidavimą.
Programų
valdymas
Jei uždedate pirštą ant valdymo
svirties mygtuko ir pastumiate jį
į viršų arba apačią, galite slinkti
per pageidaujamas išsaugotas
programas.
Meniu reguliavimas
Kai TV yra įjungtas, vieną kartą paspauskite valdymo svirties mygtuką.
Meniu elementus galite reguliuoti paspausdami valdymo svirties
mygtuką į kairę arba dešinę.
Išjungiamas maitinimas.
Išvalo visus ekrano rodmenis ir vėl grįžta į TV žiūrėjimo
režimą.
Pakeičia įvesties šaltinį.
Atveria sparčiuosius nustatymus.
PASTABA
t
Kai liečiate valdymo svirties mygtuką pirštais ir spaudžiate jį
aukštyn, žemyn, į kairę arba į dešinę, nepaspauskite valdymo
svirties mygtuko. Jei pirmiausia paspausite valdymo svirties
mygtuką, negalėsite reguliuoti garsumo lygio ir išsaugotų
programų.
Montavimas ant stalo
(Priklauso nuo modelio)
1 Pakelkite ir pakreipkite televizorių į vertikalią padėtį.
t
Palikite (mažiausiai) 10 cm tarpą nuo sienos, kad užtikrintumėte
tinkamą vėdinimą.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
2 Prijunkite maitinimo kabelį prie elektros lizdo sienoje.
DĖMESIO
t
Nestatykite televizoriaus šalia šilumos šaltinių, nes gali kilti gaisras
ar būti padaryta kitokios žalos.
Kensingtono saugos sistemos
naudojimas
(Šios funkcijos nėra visuose modeliuose.)
t
Pateiktas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus.
Kensingtono saugos sistemos jungtis yra televizoriaus galinėje pusėje.
Daugiau informacijos apie montavimą ir naudojimą ieškokite su
Kensingtono saugos sistema pateiktame vadove arba apsilankykite
interneto svetainėje
http://www.kensington.com
. Sujunkite
Kensingtono saugos sistemos kabeliu televizorių ir stalą.
Televizoriaus tvirtinimas prie sienos
(Šios funkcijos nėra visuose modeliuose.)