LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 155

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

LIETUVIŲ K.
11
1 Galinėje televizoriaus pusėje įkiškite ir priveržkite varžtus su ąselėmis
arba televizoriaus laikiklius ir varžtus.
t
Jei vietoj varžtų su ąselėmis įsukti varžtai, pirmiausia išsukite šiuos
varžtus.
2 Pritvirtinkite sienos laikiklius varžtais prie sienos.
Sutapatinkite sienos laikiklį ir televizoriaus gale esančius varžtus su
ąsomis.
3 Tvirtai sujunkite varžtus su ąsomis ir sienos laikiklius tvirta virvute.
Įsitikinkite, kad virvutė yra horizontali su plokščiu paviršiumi.
DĖMESIO
t
Pasirūpinkite, kad vaikai neliptų arba nesikabintų ant televizoriaus.
PASTABA
t
Naudokite paaukštinimą ar spintelę, kurie būtų pakankamai stiprūs
ir dideli, kad saugiai išlaikytų televizorių.
t
Laikikliai, varžtai ir virvutės nepateikiami. Papildomų priedų galite
įsigyti iš vietos pardavėjo.
Montavimas ant sienos
Pritvirtinkite atskirai įsigyjamą tvirtinimo prie sienos laikiklį ant
televizoriaus galinės pusės ir pritvirtinkite jį prie tvirtos sienos
statmenai grindims. Jei norite televizorių kabinti ant kitų statybinių
medžiagų, kreipkitės į kvali&kuotus meistrus.
LG rekomenduoja, kad montavimą atliktų kvali&kuotas profesionalus
montuotojas.
Mes rekomenduojame naudoti LG prie sienos montuojamus laikiklius.
Kai nesinaudojate LG prie sienos montuojamais laikikliais, prie sienos
montuojamus laikiklius naudokite ten, kur įrenginys yra atitinkamai
pritvirtintas prie sienos ir palikta pakankamai vietos išorinių įrenginių
prijungimui.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Įsitikinkite, kad naudojate VESA standartą atitinkančius sraigtus ir
prie sienos tvirtinamus laikiklius. Standartiniai prie sienos tvirtinamų
laikiklių rinkinių matmenys pateikiami šioje lentelėje.
Įsigyjamas atskirai (prie sienos tvirtinamas
laikiklis)
Modelis
32/40/43LF63**
32LF65**
49/55LF63**
VESA (A x B)
200 x 200
300 x 300
Standartinis
sraigtas
M6
M6
Sraigtų skaičius
4
4
Prie sienos tvirtina-
mas laikiklis
LSW240B
MSW240
LSW350B
MSW240
Modelis
42/50/55LF65**
VESA (A x B)
400 x 400
Standartinis
sraigtas
M6
Sraigtų skaičius
4
Prie sienos tvirtina-
mas laikiklis
LSW440B
MSW240
A
B
DĖMESIO
t
Pirmiausia atjunkite maitinimą ir tik tuomet judinkite arba
montuokite televizorių. Antraip gali ištikti elektros smūgis.
t
Nuimkite stovą prieš montuodami TV ant sieninio laikiklio,
atvirkščia tvarka atlikę stovo surinkimo veiksmus.
t
Jeigu tvirtinate televizorių prie lubų arba pasvirusios sienos, jis gali
nukristi ir sunkiai sužeisti.
Naudokite patvirtintą LG tvirtinimo prie sienos laikiklį ir kreipkitės į
vietinį atstovą ar kvali&kuotą darbuotoją.
t
Nepriveržkite sraigtų per daug, nes taip galite pažeisti televizorių ir
prarasti teises į garantinę priežiūrą.
t
Naudokite VESA standartą atitinkančius sraigtus ir sieninius
laikiklius. Bet kokiai žalai ar sužalojimams, atsiradusiems dėl
netinkamo naudojimo arba netinkamų priedų naudojimo, garantija
netaikoma.
PASTABA
t
Naudokite varžtus, kurie yra nurodyti VESA standartinių varžtų
speci&kacijose.
t
Prie sienos tvirtinamo laikiklio rinkinyje yra montavimo vadovas ir
reikalingos detalės.
t
Prie sienos tvirtinamas laikiklis yra užsakomas atskirai. Papildomų
priedų galite įsigyti iš vietos pardavėjo.
t
Varžtų ilgis priklauso nuo prie sienos tvirtinamo laikiklio.
Įsitikinkite, kad naudojate tinkamo ilgio sraigtus.
t
Jei reikia daugiau informacijos, žiūrėkite vadovą, pateikiamą su
tvirtinimo prie sienos laikikliu.