LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 156

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

12
LIETUVIŲ K.
t
Montuodami prie sienos montuojamą laikiklį naudokite apsauginį
gaubtelį. Apsauginis gaubtelis apsaugos angą nuo dulkių ir purvo
kaupimosi. (Tik kai yra pateikiamas šios formos elementas)
Pateikiamas elementas
Apsauginis gaubtelis
t
Tvirtindami tvirtinimo prie sienos laikiklį prie televizoriaus,
įstatykite tvirtinimo prie sienos tarpiklius į televizoriaus tvirtinimo
skyles, kad televizorių galėtumėte pakreipti vertikaliu kampu. (Tik
kai yra pateikiamas šios formos elementas)
Pateikiamas elementas
Tvirtinimo prie
sienos tarpikliai
Jungtys (pranešimai)
Prijunkite įvairius išorinius įrenginius prie televizoriaus ir perjunkite
įvesties režimus, kad pasirinktumėte išorinį įrenginį. Daugiau
informacijos apie išorinių įrenginių prijungimą rasite su kiekvienu
įrenginiu pateiktame vadove.
Gali būti naudojami išoriniai įrenginiai: HD imtuvai, DVD leistuvai,
vaizdo leistuvai, garso sistemos, USB atmintinės, kompiuteriai, žaidimų
įranga ir kiti išoriniai įrenginiai.
PASTABA
t
Išorinio įrenginio prijungimas gali skirtis, tai priklauso nuo
modelio.
t
Prijunkite išorinius įrenginius prie televizoriaus nepaisydami
televizoriaus jungties tvarkos.
t
Jei DVD arba vaizdo įrašymo įrenginiu įrašote televizijos programą,
įsitikinkite, kad prijungėte televizoriaus signalo įvesties kabelį
prie televizoriaus per DVD arba vaizdo įrašymo įrenginį. Daugiau
informacijos rasite su prijungtu įrenginiu pateiktame vadove.
t
Išorinio įrenginio naudojimo instrukcijas rasite vadove.
t
Jei prie televizoriaus jungiate žaidimų įrangą, naudokite su ja
pateiktą kabelį.
t
Kompiuterio režimu gali atsirasti skiriamosios gebos, vertikalaus
vaizdo, kontrasto ar šviesumo trikdžių. Jei yra trikdžių, nustatykite
kompiuterio išvestį į kitą skiriamąją gebą, pakeiskite atnaujinimo
dažnį arba VAIZDO meniu reguliuokite šviesumą ir kontrastą, kol
vaizdas taps ryškus.
t
Kompiuterio režimu kai kurie raiškos nustatymai gali tinkamai
neveikti atsižvelgiant į vaizdo plokštę.
Antenos jungtis
Prijunkite televizorių prie sieninio antenos lizdo RF kabeliu (75 Ω).
t
Naudokite signalo skirstytuvą, jei norite naudoti daugiau nei 2
televizorius.
t
Jei vaizdo kokybė prasta, jai pagerinti tinkamai sumontuokite
signalo stiprintuvą.
t
Jeigu prijungus anteną vaizdo kokybė prasta, bandykite
reguliuodami rasti tinkamą antenos kryptį.
t
Antenos kabelis ir konverteris nepridedami.
t
Palaikomas DTV garsas: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
HE-AAC
Palydovo jungtis
(Tik palydoviniams modeliams)
Prijunkite televizoriaus palydovinę anteną prie palydovinio lizdo
palydovinės antenos RF kabeliu (75 Ω).
CI modulio jungtis
(Priklauso nuo modelio)
Žiūrėkite koduotas (mokamas) paslaugas skaitmeninės televizijos
režimu. Kai kuriose šalyse nebus galima pasirinkti teleteksto funkcijos.
PASTABA
t
Patikrinkite, ar CI modulis teisinga kryptimi įdėtas į PCMCIA
kortelės lizdą. Jei modulis nėra įdėtas tinkamai, tai gali padaryti
žalos televizoriui ir PCMCIA kortelės lizdui.
t
Jei televizoriuje nerodomas joks vaizdas ir garsas, kai yra prijungta
CI+ kamera, kreipkitės į antžemėninės / kabelinės / palydovinės
televizijos paslaugų operatorių.
„Euro Scart“ jungtis
(Priklauso nuo modelio)
Perduoda vaizdo ir garso signalus iš išorinio įrenginio į televizorių.
Sujunkite išorinį įrenginį su televizoriumi „Euro Scart“ kabeliu, kaip tai
parodyta šiame paveikslėlyje.