LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 157

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

LIETUVIŲ K.
13
Išvesties tipas
Dabartinis
įvesties režimas
AV1
(TV išvestis
1
)
Skaitmeninė televizija
Skaitmeninė televizija
Analoginė televizija, AV
Analoginė televizija
Komponentas
HDMI
1 TV išvestis : Siunčia analoginės arba skaitmeninės televizijos signalus.
t
Bet kuris „Euro Scart“ kabelis turi būti ekranuotas signalų kabelis.
t
Kai žiūrite skaitmeninę TV 3D vaizdo režimu, per SCART kabelį gali
būti perduoti tik 2D išvesties signalai. (Tik 3D modeliams)
t
Jei įjungsite 3D režimą, kai bus vykdomas suplanuotas
skaitmeninės televizijos įrašymas, monitoriaus išvesties signalai
negalės būti perduodami per SCART kabelį, o įrašas negalės būti
atliktas. (Tik 3D modeliams)
Kitos jungtys
Prijunkite televizorių prie išorinių įrenginių. Jei norite geriausios vaizdo
ir garso kokybės, išorinį įrenginį ir televizorių sujunkite HDMI kabeliu.
Atskiras kabelis nepridedamas.
Nuotolinio valdymo pultas
(Priklauso nuo modelio)
Šiame vadove aprašymai pateikiami pagal nuotolinio valdymo pulto
mygtukus.
Atidžiai perskaitykite šį vadovą ir tinkamai naudokite televizorių.
Norėdami pakeisti baterijas, atidarykite baterijų dangtelį, pakeiskite
baterijas (1,5 V AAA), kad jų
ir
galai atitiktų ženklinimą skyrelio
viduje, ir uždarykite baterijų dangtelį.
Norėdami išimti baterijas atlikite įdėjimo veiksmus atvirkščia tvarka.
DĖMESIO
t
Nenaudokite vienu metu senų ir naujų baterijų, nes taip galite
sugadinti nuotolinio valdymo pultą.
t
Nuotolinio valdymo pultelis nepridedamas nei vienoje iš
pardavimo rinkų.
Nuotolinio valdymo pultą nukreipkite į televizoriaus nuotolinio valdymo
jutiklį.
P
A
G
E
FAV
MUTE
INPUT
1
.,;@
2
abc
3
def
4
ghi
5
jkl
6
mno
7
pqrs
8
tuv
0
9
wxyz
GUIDE
Q.VIEW
2
3
4
1
A
B
A
(MAITINIMAS)
Įjungia arba išjungia televizorių.
1
Pakeičia įvesties šaltinį. (Priklauso nuo modelio)
1
Pakeičia įvesties šaltinį. (Priklauso nuo modelio)
2
/
(NUSTATYMAI)
Atveria sparčiuosius nustatymus.
(Priklauso nuo modelio)
2
Atveria sparčiuosius nustatymus. (Priklauso nuo
modelio)
3
Pakeičia vaizdo dydį. (Priklauso nuo modelio)
3
Rodo informaciją apie dabartinę programą ir ekraną.
(Priklauso nuo modelio)
(Naudotojo vadovas)
Rodomas naudotojo vadovas.
B
Skaičių mygtukai
Įvedami skaičiai.
Rodo programų vadovą.
(Tarpas)
Atveria tuščią tarpą ekrano klaviatūroje.
Grįžta į prieš tai žiūrėtą programą.
Pritaiko garsumo lygį.
Atveria mėgstamiausių kanalų sąrašą.
4
Rodo informaciją apie dabartinę programą ir ekraną.
(Priklauso nuo modelio)
4
Naudojamas norint žiūrėti 3D vaizdą. (Priklauso nuo modelio)
Nutildo visus garsus.
Slenkama per įrašytas programasar kanalus.
Pereinama prie ankstesnio arba kito ekrano.