LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 158

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

14
LIETUVIŲ K.
EXIT
OK
LIVE MENU
MY APPS
LIVE TV
REC/
TEXT
T.OPT
APP/
AD
BACK
TV/RAD
RECENT
SUBTITLE
5
6
D
C
C
Rodo ankstesnę istoriją.
5
(NAMAI)
Įjungia „Namai“ meniu. (Priklauso nuo modelio)
5
Įjungia „Namai“ meniu. (Priklauso nuo modelio)
Rodo programų sąrašą.
Navigacijos mygtukai (aukštyn / žemyn / kairėn / dešinėn))
Slenkama per meniu langus ir parinktis.
Pasirenkami meniu ir parinktys ir patvirtinama jūsų įvestis.
Grįžtama į ankstesnį lygmenį.
Rodomi sąrašai „Rekomenduojama“, „Programos“,
„Paieška“ ir „Įrašyta“. (Priklauso nuo modelio)
Išvalo ekrano rodmenis ir grįžta į TV žiūrėjimo režimą.
D
6
Spalvoti mygtukai
Jais pasiekiamos specialios tam tikrų
meniu langų funkcijos.
(
: raudonas,
: žalias,
: geltonas,
: mėlyna)
TELETEKSTO MYGTUKAI(
,
)
Šie mygtukai naudojami
teletekstui įvesti.
Returns to LIVE TV.
Pasirinkite norimą MHP TV meniu šaltinį. (Tik Italijoje)
(Priklauso nuo modelio)
Valdymo mygtukai
(
)
Valdo „Premium“
turinį, „Time Machine
Ready
“ arba „SmartShare“ meniu, arba
„SIMPLINK“ suderinamus įrenginius (USB, „SIMPLINK“ ar „Time
Machine
Ready
“).
Įrašymo paleidimo ir įrašo rodymo meniu. (tik Time
Machine
Ready
palaikantys modeliai)
Atkuria subtitrus, kuriems teikiate pirmenybę, jei įjungtas
skaitmeninis režimas.
Paspaudę AD mygtuką įjungsite garso aprašymo funkciją.
Pasirenkama radijo, televizijos ir skaitmeninės televizijos
programa.
Stebuklingo nuotolinio
valdymo pulto funkcijos
(Priklauso nuo modelio)
Kai pasirodo pranešimas stebuklingo nuotolinio valdymo pulto baterija
išsieikvojo. Pakeiskite bateriją“, pakeiskite bateriją.
Norėdami pakeisti baterijas, atidarykite baterijų dangtelį, pakeiskite
baterijas (1,5 V AA), kad jų
ir
galai atitiktų ženklinimą skyrelio
viduje, ir uždarykite baterijų dangtelį.
Naudodami nuotolinio valdymo pultą, nukreipkite jį į televizoriaus
nuotolinio valdymo jutiklį. Norėdami išimti maitinimo elementus,
atlikite įdėjimo veiksmus atvirkščia tvarka.
DĖMESIO
t
Nenaudokite vienu metu senų ir naujų baterijų, nes taip galite
sugadinti nuotolinio valdymo pultą.
6
mno
9
wxyz
3
def
2
abc
1
.
@
4
ghi
8
tuv
7
pqrs
0
5
jkl
LIST
INFO
EXIT
A
B
A
(MAITINIMAS)
Įjungia arba išjungia televizorių.
(ĮVESTIS)
Pakeičia įvesties šaltinį.
Skaičių mygtukai
Įvedami skaičiai.
Atveria įrašytą programų sąrašą.
(Tarpas)
Atveria tuščią tarpą ekrano klaviatūroje.
Rodo informaciją apie dabartinę programą ir ekraną.