LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 159

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

LIETUVIŲ K.
15
B
Pritaiko garsumo lygį.
P
Slenkama per įrašytas programas ar kanalus.
(NUTI LDYMAS)
Nutildo visus garsus.
* Paspaudę ir palaikę mygtuką
įjungsite garso aprašymo
funkciją. (Priklauso nuo modelio)
(NAMAI)
Įjungia „Namai“ meniu.
(ATGAL)
Grįžtama į ankstesnį ekraną.
Išvalo ekrano rodmenis ir grįžta į TV žiūrėjimo režimą.
GUIDE
EXIT
TEXT
T.OPT
SUBT.
C
D
C
Ratukas (OK)
Paspauskite ratuko mygtuko centrą, kad
pasirinktumėte meniu. Lai pārslēgtu programmas, izmantojiet
ritenīša pogu.
Navigacijos mygtukai
(aukštyn / žemyn / kairėn
/ dešinėn) Paspauskite ratuko mygtuko centrą, kad pasirinktumėte
meniu. Jei paspausite
mygtukus, kai naudojamas
žymeklis, žymeklis iš ekrano dings ir nuotolinio valdymo pultas
MAGIC veiks kaip įprastas nuotolinio valdymo pultas. Norėdami vėl
ekrane rodyti žymeklį, pakratykite nuotolinio valdymo pultą MAGIC
iš kairės į dešinę.
Rodo programų vadovą.
(Ekrano nuotolinio valdymo pultas)
Rodomas nuotolinis
valdymas ekrane.
* Įjungia universalaus valdymo meniu. (Priklauso nuo modelio)
D
Naudojamas norint žiūrėti 3D vaizdą. (Tik 3D modeliams)
(Balso atpažinimas)
Norint naudoti balso atpažinimo funkciją, būtinas tinklo ryšys.
1. Paspauskite balso atpažinimo mygtuką.
2. Kai TV ekrano kairėje pasirodo balso funkcijos langas, pasakykite
norimą tekstą.
t
Nuotolinio valdymo pultelį MAGIC naudokite ne toliau nei 10
cm nuo veido.
t
Jei kalbėsite per greitai arba per lėtai, balso atpažinimo
funkcija gali neveikti.
t
Atpažinimo greitis gali skirtis ir priklauso nuo vartotojo
savybių (balso, tarimo, intonacijos ir greičio) bei aplinkos
(triukšmo ir televizoriaus garsumo nustatymo).
(Q nustatymai)
Atveria sparčiuosius nustatymus.
Spalvoti mygtukai
Jais pasiekiamos specialios tam tikrų meniu
langų funkcijos.
(
: Raudona,
: Žalia,
: Geltona,
: Mėlyna)
TELETEKSTO MYGTUKAI(
,
)
Šie mygtukai naudojami
teletekstui įvesti.
Atkuria subtitrus, kuriems teikiate pirmenybę, jei įjungtas
skaitmeninis režimas.
Stebuklingo nuotolinio valdymo
pulto registravimas
Kaip užregistruoti nuotolinio valdymo pultą
magic
Norėdami naudoti nuotolinio valdymo pultą MAGIC, pirmiausia jį
privalote susieti su TV.
1 Į nuotolinio valdymo pultą MAGIC įdėkite maitinimo elementus ir
įjunkite TV.
2 Nuotolinio valdymo pultą MAGIC nukreipkite į savo TV ir valdymo
pultelyje pas pauskite
Ratukas (OK)
.
*Jeigu TV nepavyks užregistruoti nuotolinio valdymo pulto MAGIC,
išjunkite ir įjunkite TV, tuomet bandykite dar kartą.
Nuotolinio valdymo pulto magic
išregistravimas
Vienu metu penkioms sekundėms palaikykite nuspaudę mygtukus
(ATGAL)
ir
(NAMAI),
kad galėtumėte atšaukti nuotolinio valdymo
pulto MAGIC susiejimą su TV.
* Paspaudus ir palaikus mygtuką
galėsite iškart atšaukti ir
išregistruoti nuotolinio valdymo pultą MAGIC.