LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 169

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

LATVIEŠU
7
Panelim atkarībā no skatīšanās pozīcijas (no kreisās/labās puses/no
augšas/apakšas) var būt atšķirīgs spilgtums un krāsa.
Tas rodas paneļa īpatnību dēļ. Tas nav saistīts ar ierīces veiktspēju, un tā
nav nepareiza ierīces darbība.
* LG LED TV lieto LCD ekrānu ar LED fona apgaismojumu.
Ja ekrānā ilgāku laiku ir redzams nekustīgs attēls (piem., apraides
kanāla logotips, ekrāna izvēlne, videospēles aina), tas ilgākā laika
periodā var radīt ekrāna bojājumu, kā rezultātā attēls tiek aizturēts —
notiek tā saucamā attēla pielipšana. Attēla pielipšana ierīces garantijas
nosacījumos nav ietverta.
Izvairieties no ilgstošas (2 stundas vai ilgāk LCD ekrānā, 1 stundu vai
ilgāk plazmas ekrānā) +ksēta attēla rādīšanas ekrānā.
Turklāt, ja ilgstoši skatāties televizoru attēla attiecībā 4:3, attēla
pielipšana var veidoties paneļa malās.
Šāda parādība ir novērojama arī trešo pušu ierīcēm, un uz to neattiecas
apmaiņas vai atlīdzības nosacījumi.
Atskaņotā skaņa
„Krakšķošs” troksnis: krakšķošu troksni, kas dzirdams, skatoties vai
izslēdzot televizoru, rada plastmasas termiska saraušanās temperatūras
un mitruma ietekmē. Šī skaņa parasti ir novērojama izstrādājumiem,
kam nepieciešama termiska deformācija. Elektroshēmas/paneļa
dūkoņa: nelielu troksni rada ātras darbības pārslēgs, kas ierīces darbībai
nodrošina lielu strāvas apjomu. Dažādām ierīcēm skaņa atšķiras.
Dzirdamā skaņa neietekmē šīs ierīces veiktspēju vai drošumu.
Televizora tuvumā nelietojiet augstsprieguma elektropreces(piem.,
elektrisko moskītu pletni). Tas var izraisīt nepareizu izstrādājuma
darbību.
3D attēlveidošanas skatīšanās
(Tikai 3D modeļiem)
BRĪDINĀJUMS
Skatīšanās vide
t
Skatīšanas ilgums

-
Skatoties 3D saturu, ik pēc stundas atpūtieties 5–15 minūtes.
Ilgstoša 3D satura skatīšanās var izraisīt galvassāpes, reiboni,
nogurumu vai acu pārpūli.
Cilvēki ar gaismjutības problēmām vai hroniskām
slimībām
t
Dažiem lietotājiem, skatoties uz mirgojošu gaismu vai noteikta
veida 3D satura attēlu, var rasties slimības saasinājumi vai
neparasti simptomi.
t
Neskatieties 3D video, ja jums ir slikta dūša, esat grūtniece un/vai
jums ir kāda hroniska slimība, piemēram, epilepsija, sirdsdarbības
traucējumi vai asinsspiediena slimība u. c.
t
3D saturu nav ieteicams skatīties tiem, kuri cieš no stereoakluma
vai stereoanomālijas. Attēls var dubultoties vai skatīšanās var radīt
diskomfortu.
t
Ja šķielējat, ja jums ir ambliopija (vāja redze) vai astigmatisms,
jums var rasties grūtības izjust dziļuma efektu un dubultattēlu dēļ
varat ātri nogurt. Šādos gadījumos ir ieteicami biežāki skatīšanās
pārtraukumi nekā vidēji nepieciešams pieaugušajiem.
t
Ja redze labajā un kreisajā acī atšķiras, pirms 3D satura skatīšanās
koriģējiet redzi.
Simptomi, kuru gadījumā ir jāpārtrauc vai
jāatturas no 3D satura skatīšanās
t
Neskatieties 3D saturu, ja jūtat nogurumu miega trūkuma, lielas
darba slodzes vai pārmērīgas alkohola lietošanas dēļ.
t
Ja jums ir šie simptomi, pārtrauciet skatīties 3D saturu un
pietiekami atpūtieties, līdz simptomi izzūd.

-
Ja simptomi neizzūd, konsultējieties ar ārstu. Simptomi
var būt galvassāpes, acābolu sāpes, reibonis, nelabums,
paātrināta sirdsdarbība, aizmiglota redze, diskomforts, attēla
dubultošanās, redzes traucējumi vai nogurums.