LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 178

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

16
LATVIEŠU
Maģiskās tālvadības pults lietošana
y
Viegli pakratiet maģisko tālvadības pulti pa labi u
n pa kreisi vai
nospiediet pogas
(
SĀKUMS
)
,
(IEEJA)
,
lai ekrānā
redzētu rādītāju.
(Atsevišķiem televizoru modeļiem rādītājs parādīsies, pagriežot
ritenīša pogu.)
y
Ja rādītājs netiek izmantots noteiktu laika periodu vai maģiskā
tālvadības pults tiek novietota uz plakanas virsmas, rādītājs pazudīs.
y
Ja rādītājs nereaģē vienmērīgi, varat to atiestatīt, pārvietojot to uz
ekrāna malu.
y
Magic tālvadības pults bateriju enerģiju iztērē ātrāk nekā parasta
tālvadības pults, jo tai ir papildu funkcijas.
Piesardzības pasākumi maģiskās
tālvadības pults lietošanā
t
Lietojiet tālvadības pulti norādītajā diapazonā (10 metri). Ja ierīci
lietojat ārpus pārklājuma zonas vai pārklājuma zonā ir šķēršļi, var
rasties sakaru problēmas.
t
Atkarībā no piederumiem var rasties sakaru problēmas.
Tādas ierīces kā mikroviļņu krāsns un bezvadu LAN darbojas tādā
pašā frekvenču joslā (2,4 GHz) kā Magic tālvadības pults. Tas var
radīt sakaru problēmas.
t
Magic tālvadības pults var nedarboties pareizi, ja 1 metra attāluma
robežās no televizora atrodas bezvadu maršrutētājs (AP).
Bezvadu maršrutētājam jāatrodas tālāk kā 1 metru no televizora.
t
Neizjauciet un nekarsējiet akumulatoru.
t
Nenometiet akumulatoru. Sargiet akumulatoru no spēcīgiem
triecieniem.
t
Ja akumulators tiek ievietots nepareizi, var notikt eksplozija.
Licences
Atbalstītās licences dažādiem modeļiem var atšķirties. Lai iegūtu
papildinformāciju par licencēm, apmeklējiet tīmekļa vietni
www.
lg.com
.
Atvērtā pirmkoda
programmatūras
informācija
Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda
licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni
http://opensource.lge.com.
Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences
nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus.
LG Electronics pēc pieprasījuma (rakstot uz e-pasta adresi [email protected]
lge.com) pirmkodu piegādās arī CD-ROM formātā par maksu, kas
sedz tālāk norādītās izplatīšanas veikšanas izmaksas (piemēram, datu
nesēja, piegādes un apstrādes izmaksas). Šis piedāvājums ir spēkā trīs
(3) gadus no ierīces iegādes datuma.
Problēmu novēršana
Nevar vadīt televizora funkcijas, izmantojot tālvadības pulti.
t
Pārbaudiet televizora tālvadības sensoru un mēģiniet vēlreiz.
t
Pārbaudiet, vai starp televizoru un tālvadības pulti nav šķēršļu.
t
Pārbaudiet, vai baterijas darbojas un ir pareizi ievietotas (
ar
,
ar
).
Nerāda attēlu, un nav skaņas.
t
Pārbaudiet, vai televizors ir ieslēgts.
t
Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pievienots sienas kontaktligzdai.
t
Pārbaudiet, vai sienas kontaktligzda darbojas, pievienojot tai citas
ierīces.
Televizors pēkšņi izslēdzas.
t
Pārbaudiet strāvas vadības iestatījumus. Strāvas padeve var būt
pārtraukta.
t
Pārbaudiet, vai funkcija
Aut. gaidstāve
(atkarībā no modeļa)
/
Miega taimeris
/
Izslēgšanas laiks
ir aktivizēts
LAIKS
iestatījumos.
t
Ja televizors ieslēgtā režīmā nesaņem signālu, tas tiks automātiski
izslēgts 15 minūtes tam, kad nebūs veikta neviena darbība.
Pieslēdzoties datoram (HDMI), ekrānā redzams uzraksts “Nav signāla”
vai “Nederīgs formāts”.
t
Izslēdziet/ ieslēdziet televizoru ar tālvadības pulti.
t
Atkal pievienojiet HDMI kabeli.
t
Restartējiet datoru, kad televizors ir ieslēgts.