LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 184

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

4
SRPSKI
Nemojte da na svoju ruku rastavljate, popravljate ili modi"kujete
uređaj. Može doći do požara ili strujnog udara. Obratite se servisu radi
provere, kalibracije ili opravke uređaja.
Ukoliko nastupi bilo koja od sledećih situacija, odmah isključite uređaj iz
električne mreže i obratite se lokalnom servisu.
t
Uređaj je udaren
t
Uređaj je oštećen
t
U uređaj su upali strani predmeti
t
Uređaj je počeo da se dimi ili čudno miriše
Ovo može izazvati opasnost od požara ili strujnog udara.
Ukoliko ne nameravate da koristite uređaj duže vreme, izvucite kabl za
napajanje iz njega.
Nagomilavanje prašine može izazvati požar, a slabljenje izolacije može
dovesti do nastanka struje curenja, strujnog udara ili požara.
Uređaj ne sme biti izložen kapljicama tečnosti i on ne sme biti poprskan,
i na njega se ne smeju stavljati predmeti napunjeni tečnošću, poput
vaza.
Nemojte instalirati proizvod na zid gde može biti izložen dejstvu ulja
ili uljne pare.
To može dovesti do oštećenja uređaja i njegovog padanja sa postolja.
Ako u proizvod (npr. AC adapter, kabl za napajanje, TV) dospe voda ili
neka druga supstanca, isključite kabl za napajanje i odmah se obratite
servisu. U suprotnom, može doći do požara ili strujnog udara.
Koristite samo AC adapter i kabl za napajanje koje je odobrila kompanija
LG Electronics. U suprotnom može doći do požara, strujnog udara, kvara
ili deformacije proizvoda.
Nikada nemojte rastavljati AC adapter ili kabl za napajanje.
To može dovesti do požara ili strujnog udara.
OPREZ
Uređaj instalirajte na mestu koje nije izloženo radio-talasima.
Između antene i strujnih vodova treba da bude dovoljno mesta kako
bi se izbeglo da antena dođe u kontakt sa vodovima, čak i u slučaju da
padne. To može dovesti do strujnog udara.
Nemojte da montirate uređaj na mestima poput nestabilnih polica ili
nagnutih površina. Takođe izbegavajte montažu na mestima izloženim
vibraciji i mestima koja ne podupiru uređaj u potpunosti.
U suprotnom može doći do pada ili prevrtanja uređaja, što može izazvati
povrede ili oštećenje uređaja.
Ukoliko montirate televizor na stalak, neophodno je da preduzmete
korake kako biste sprečili njegovo prevrtanje. U suprotnom može doći
do preturanja uređaja, što može izazvati povrede.
Ako nameravate da montirate uređaj na zid, pričvrstite VESA standardni
interfejs za montiranje na zid (opcioni delovi) na zadnju stranu
televizora. Kada televizor montirate pomoću interfejsa za montiranje na
zid (opcioni delovi), pažljivo ga pričvrstite kako ne bi pao.