LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 186

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

6
SRPSKI
Zaštitite kabl za napajanje od "zičkih i mehaničkih oštećenja, kao što su
uvrtanje, savijanje, pritiskanje, priklještenje vratima i gaženje. Posebno
obratite pažnju na utikače, zidne utičnice i mesto na kojem kabl izlazi
iz uređaja.
Ne pritiskajte jako panel rukom ili oštrim predmetima poput eksera,
obične ili hemijske olovke i pazite da ga ne izgrebete.
Izbegavajte da duže vreme držite prste na ekranu. To može dovesti do
privremene izobličenosti slike na njemu.
Prilikom čišćenja uređaja i njegovih delova, najpre isključite napajanje,
a zatim ga obrišite mekom krpom. Preteran pritisak može dovesti
do ogrebotina ili gubitka boje. Nemojte da prskate uređaj vodom i
ne brišite ga vlažnom krpom. Ni u kom slučaju nemojte da koristite
sredstva za čišćenje stakla, sredstva za poliranje automobila ili
industrijska sredstva za poliranje, abrazive ili vosak, benzen, alkohol
itd., jer može doći do oštećenja uređaja.
U suprotnom, može doći do požara, strujnog udara ili oštećenja uređaja
(izobličenja, korozije ili pucanja).
Sve dok je uređaj priključen na zidnu utičnicu, on nije razdvojen od
izvora naizmeničnog napona, bez obzira na to da li ste ga isključili
pomoću PREKIDAČA.
Da biste izvukli kabl iz utičnice, povucite utikač.
Ukoliko dođe do prekida žica unutar kabla za napajanje, to može
izazvati požar.
Prilikom premeštanja uređaja obavezno najpre isključite napajanje.
Zatim izvucite kabl za napajanje, antenski kabl i sve druge priključene
kablove.
Može doći do oštećenja televizor ili kabla za napajanje, što može izazvati
opasnost od požara ili strujnog udara.
Imajući u vidu težinu uređaja, njegovo premeštanje ili raspakivanje
treba da obave dve osobe. U suprotnom može doći do povrede.
Jednom godišnje obratite se servisu radi čišćenja unutrašnjih delova
uređaja. Ako se nakupi prašina, može doći do mehaničkih kvarova.
Sve poslove oko servisiranja uređaja poverite kvali"kovanim osobama.
Servisiranje je neophodno ukoliko je uređaj na bilo koji način, npr.
ukoliko je kabl za napajanje ili utikač oštećen, ukoliko je na uređaj
prosuta tečnost ili su u njega upali neki predmeti, ukoliko je bio izložen
kiši ili vlazi, kao i ukoliko ne funkcioniše ispravno ili je ispušten.
Ukoliko je uređaj hladan na dodir, prilikom uključenja može doći do
malog „treperenja“. Ovo je uobičajena pojava i ne znači da je uređaj u
bilo kom smislu neispravan.
Panel uređaja predstavlja proizvod vrhunske tehnologije tipa sa
rezolucijom od dva do šest megapiksela. Na panelu možete da uočite
sićušne crne tačke i/ili svetle tačke (crvene, plave ili zelene) veličine
1 ppm. One ne predstavljaju kvar i ne utiču na funkcionalnost i
pouzdanost uređaja.
Ovaj fenomen se pojavljuje i kod uređaja drugih proizvođača i ne
podleže pravu na zamenu ili povraćaj novca.