LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 190

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

10
SRPSKI
Korištenje upravljačkog
dugmeta
Možete jednostavno upravljati funkcijama TV-a pritiskanjem ili
pomeranjem upravljačkog dugmeta gore, dole, levo ili desno.
Upravljačko dugme
Osnovne funkcije
Uključivanje
Kada je TV isključen, stavite prst na
upravljačko dugme i pritisnite ga
jednom te pustite.
Isključivanje
Kada je TV uključen, stavite prst na
upravljačko dugme, pritisnite i držite
nekoliko sekundi, a zatim ga pustite.
Upravljanje
zvukom
Ako stavite prst iznad upravljačkog
dugmeta i gurnete ga levo ili desno,
možete podesiti jačinu zvuka po želji.
Kontrola
programa
Ako stavite prst iznad upravljačkog
dugmeta i gurnete ga gore ili dole,
možete se pomicati po spremljenim
programima po želji.
Podešavanje menija
Kada je TV uključen, pritisnite jednom upravljačko dugme. Stavke
menija možete podešavati pomeranjem upravljačkog dugmeta levo
ili desno.
Isključite napajanje.
Brisanje prikaza na ekranu i povratak na gledanje TV-a.
Promena ulaznog signala.
Otvaranje brzih podešavanja.
NAPOMENA
t
Ako stavite prst na upravljačko dugme i gurnete ga nagore/nadole/
nalevo/nadesno, budite pažljivi kako ne biste pritisnuli upravljačko
dugme. Ako prvo budete pritisnuli upravljačko dugme, nećete moći
da podešavate nivo jačine zvuka i sačuvane programe.
Montiranje na sto
(U zavisnosti od modela)
1 Podignite i postavite u uspravan položaj na stolu.
t
Ostavite prostor od najmanje 10 cm od zida zbog odgovarajuće
ventilacije.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
2 Povežite kabl za napajanje u zidnu utičnicu.
OPREZ
t
Ne postavljajte televizor blizu izvora toplote niti na njih, jer to
može dovesti do požara i drugih oštećenja.
Korišćenje kensington sistema
bezbednosti
(Ova funkcija nije dostupna za sve modele.)
t
Prikazana slika se može razlikovati od vašeg televizora.
Konektor za Kensington sistem bezbednosti nalazi se na zadnjem delu
televizora. Više informacija o montaži i korišćenju potražite u priručniku
koji se isporučuje sa Kensington sistemom bezbednosti ili posetite
lokaciju
http://www.kensington.com
. Povežite kabl Kensington sistema
bezbednosti između televizora i stola.
Pričvršćivanje televizora na zid
(Ova funkcija nije dostupna za sve modele.)