LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 191

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

SRPSKI
11
1 Umetnite i pričvrstite zavrtnje s ušicom ili nosače televizora i zavrtnje
na zadnjoj strani televizora.
t
Ukoliko se na mestu zavrtanja s ušicom nalaze obični zavrtnji,
uklonite ih.
2 Montirajte nosač na zid i pričvrstite ga zavrtnjima.
Poklopite zavrtnje s ušicama na zadnjoj strani televizora sa mestom
na kojem se nalazi zidni nosač.
3 Jakim kanapom čvrsto povežite zavrtnje sa ušicama i zidni nosač.
Obezbedite da kanap bude u vodoravnom položaju.
OPREZ
t
Ne dozvolite da se deca penju ili vešaju o televizor.
NAPOMENA
t
Koristite platformu ili komodu koja je dovoljno jaka i velika da
bezbedno može da nosi televizor.
t
Nosači, vijci i konopac nisu isporučeni u paketu. Dodatni pribor
možete nabaviti kod lokalnog distributera.
Montiranje na zid
Pažljivo postavite opcioni zidni nosač na zadnju stranu televizora i
montirajte ga na čvrst zid pod pravim uglom u odnosu na pod. Ukoliko
želite da montirate televizor na zid od nekog drugog građevinskog
materijala, obratite se kvali"kovanim osobama.
LG preporučuje da montiranje na zid obavi kvali"kovani profesionalni
montažer.
Preporučujemo da koristite LG zidni nosač.
Kada ne koristite LG zidni nosač, koristite zidni nosač koji čvrsto drži
uređaj na zidu i pruža dovoljno prostora za povezivanje spoljnih uređaja.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Koristite zavrtnje i zidne nosače koji zadovoljavaju VESA standard.
Standardne dimenzije kompleta za montažu na zid date su u sledećoj
tabeli.
Opcioni dodaci (Nosač za montiranje na zid)
Model
32/40/43LF63**
32LF65**
49/55LF63**
VESA (A x B)
200 x 200
300 x 300
Standardni zavrtanj
M6
M6
Broj zavrtanja
4
4
Zidni nosač
LSW240B
MSW240
LSW350B
MSW240
Model
42/50/55LF65**
VESA (A x B)
400 x 400
Standardni zavrtanj
M6
Broj zavrtanja
4
Zidni nosač
LSW440B
MSW240
A
B
OPREZ
t
Prvo isključite napajanje, a zatim premestite ili postavite televizor.
U suprotnom može doći do strujnog udara.
t
Pre montiranja televizora na zidni nosač, skinite postolje tako što
ćete pratiti uputstva za montažu postolja obrnutim redosledom.
t
Ukoliko televizor montirate na plafon ili kosi zid, uređaj može pasti
i dovesti do ozbiljnih povreda.
Koristite odobreni LG zidni nosač i obratite se distributeru ili
kvali"kovanom osoblju.
t
Nemojte suviše pritezati zavrtnje, jer to može dovesti do oštećenja
televizora i gubitka garancije.
t
Koristite zavrtnje i zidne nosače koji zadovoljavaju VESA standard.
Garancija ne pokriva bilo kakva oštećenja i povrede koji nastanu
zbog pogrešne upotrebe ili korišćenja neodgovarajućeg pribora.
NAPOMENA
t
Koristite zavrtnje koji se nalaze u speci"kaciji zavrtnja VESA
standarda.
t
Komplet za montiranje na zid sadrži priručnik za montažu i
neophodne delove.
t
Zidni nosač predstavlja opciju. Dodatni pribor možete nabaviti kod
lokalnog distributera.
t
Dužina zavrtnja se može razlikovati u zavisnosti od zidnog nosača.
Proverite da li koristite odgovarajuću dužinu.
t
Da biste dobili više informacija, pogledajte priručnik koji se
isporučuje sa zidnim nosačem.