LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 194

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

14
SRPSKI
EXIT
OK
LIVE MENU
MY APPS
LIVE TV
REC/
TEXT
T.OPT
APP/
AD
BACK
TV/RAD
RECENT
SUBTITLE
5
6
D
C
C
Prikazivanje istorije.
5
(POČETNA)
Pristup meniju Početna. (U zavisnosti od
modela)
5
Pristup meniju Početna. (U zavisnosti od modela)
Prikazuje listu aplikacija.
Dugmad za navigaciju (gore/dole/levo/desno)
Kretanje kroz
menije ili opcije.
Izbor menija ili opcija i potvrđivanje unosa.
Vraćanje na prethodni nivo.
Prikazivanje sledećih lista: Preporučeno, Program,
Pretraga i Snimljeno. (U zavisnosti od modela)
Brisanje svih prikaza na ekranu i povratak na gledanje
televizije.
D
6
Dugmad u boji
Služe za pristup specijalnim funkcijama u
nekim menijima.
(
: Crveno,
: Zeleno,
: Žuto,
: Plavo)
DUGMAD ZA TELETEKST(
,
)
Ova dugmad se koristi
za teletekst.
Povratak na TV UŽIVO.
Služi za biranje MHP TV izvora menija. (Samo u Italiji) (U
zavisnosti od modela)
Kontrolna dugmad
(
)
Kontrolišu Premium
sadržaje, Time Machine
Ready
, SmartShare menije ili uređaje
kompatibilne sa SIMPLINK tehnologijom (USB, SIMPLINK ili Time
Machine
Ready
).
Započinjanje snimanja i prikazivanje menija za snimanje.
(samo za modele koji podržavaju funkciju Time Machine
Ready
)
Aktiviranje titla na jeziku koji ste podesili u digitalnom
režimu.
Kada pritisnete dugme AD, funkcija audio opisa će biti
omogućena.
Izbor radija, TV i DTV programa.
Funkcije tastera na
magičnom daljinskom
upravljaču
(U zavisnosti od modela)
Kada se prikaže poruka „Baterija magičnog daljinskog upravljača je
prazna. Zamenite bateriju.“, potrebno je da zamenite bateriju.
Da biste zamenili baterije, otvorite poklopac odeljka s baterijama,
zamenite baterije (1,5 V AA) tako da polovi
i
odgovaraju oznaci
u odeljku, a zatim zatvorite poklopac odeljka za baterije. Usmerite
daljinski upravljač prema senzoru za daljinski upravljač na televizoru.
Da biste uklonili baterije, obavite korake za stavljanje obrnutim
redosledom.
OPREZ
t
Nemojte kombinovati stare i nove baterije, jer to može dovesti do
oštećenja daljinskog upravljača.
6
mno
9
wxyz
3
def
2
abc
1
.
@
4
ghi
8
tuv
7
pqrs
0
5
jkl
LIST
INFO
EXIT
A
B
A
(UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE)
Uključivanje ili isključivanje
televizora.
(ULAZ)
Menja izvor ulaznog signala.
Numerička tastatura
Unos brojeva.
Pristupanje listi snimljenih emisija.
(Razmak)
Pritiska razmak na tastaturi na ekranu.
Prikazuje informacije o trenutnom programu i ekranu.