LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 195

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

SRPSKI
15
B
Podešava jačinu zvuka.
P
Kretanje kroz snimljene emisije ili kanale.
(BEZ ZVUKA)
Isključivanje svih zvukova.
* Kada pritisnete i zadržite dugme
funkcija audio opisa će biti
omogućena. (U zavisnosti od modela)
(POČETNA)
Pristup meniju Početna.
(NAZAD)
Vraćanje na prethodni ekran.
Brisanje svih prikaza na ekranu i povratak na gledanje
televizije.
GUIDE
EXIT
TEXT
T.OPT
SUBT.
C
D
C
Točkić (OK)
Pritisnite sredinu točkića da biste izabrali željeni
meni. Pomoću dugmeta u obliku točkića možete da menjate
programe.
Dugmad za navigaciju
(gore/dole/levo/desno)
Pritiskajte dugmad za gore, dole, levo i desno da biste se kretali
kroz meni. Ako pritisnete
dok se pokazivač koristi,
pokazivač će nestati sa ekrana i moći ćete da koristite Magični
daljinski upravljač kao običan daljinski upravljač. Da bi se pokazivač
ponovo prikazao na ekranu, protresite Magični daljinski upravljač
levo-desno.
Prikazivanje programskog vodiča.
(Daljinski upravljač na ekranu)
Prikazivanje daljinskog
upravljača na ekranu.
* Pristup meniju Univerzalno upravljanje. (U zavisnosti od modela)
D
Prikazuje 3D video zapise. (Samo za 3D modele)
(Prepoznavanje glasa)
Da biste mogli da koristite funkciju za prepoznavanje glasa potrebna
je mrežna veza.
1. Pritisnite dugme Prepoznavanje glasa.
2. Kada se na levoj strani ekrana televizora pojavi prozor za glas,
izgovorite željene reči.
t
Magični daljinski upravljač držite na najviše 10 cm od lica.
t
Funkcija za prepoznavanje glasa možda neće prepoznati govor
ako govorite prebrzo ili presporo.
t
Brzina prepoznavanja može da se razlikuje u zavisnosti od
karakteristika korisnika (glas, izgovor, intonacija i brzina) i
okruženja (buka i jačina zvuka televizora).
(B. podešavanja)
Otvaranje brzih podešavanja.
Dugmad u boji
Služe za pristup specijalnim funkcijama u nekim
menijima.
(
: Crveno,
: Zeleno,
: Žuto,
: Plavo)
DUGMAD ZA TELETEKST(
,
)
Ova dugmad se koristi za
teletekst.
Aktiviranje titla na jeziku koji ste podesili u digitalnom
režimu.
Registrovanje magičnog daljinskog
upravljača
Registrovanje magičnog daljinskog
upravljača
Da biste koristili Magični daljinski upravljač, prvo ga uparite sa
televizorom.
1 Stavite baterije u Magični daljinski upravljač i uključite televizor.
2 Uperite Magični daljinski upravljač u televizor i pritisnite
Točkić
(OK)
na daljinskom upravljaču.
* Ukoliko televizor ne registruje Magični daljinski upravljač, isključite pa
uključite televizor i pokušajte ponovo.
Kako poništiti registraciju magičnog
daljinskog upravljača
Istovremeno pritisnite dugmad
(NAZAD)
i
(POČETNA)
i
držite ih pritisnutim pet sekundi da biste poništili uparivanje Magičnog
daljinskog upravljača sa televizorom.
* Ako pritisnete i zadržite dugme
otkazaćete ovaj postupak i
odmah ponovo registrovati Magični daljinski upravljač.