LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 196

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

16
SRPSKI
Korišćenje magičnog daljinskog
upravljača
y
Da bi se pokazivač prikazao na ekranu, blago protre
site Magični
daljinski upravljač levo-desno ili pritisnite dugma
d
(POČETNA)
,
(ULAZ)
,
.
(Na nekim modelima televizora pokazivač će se prikazati ako
okrenete
Točkić (OK)
.)
y
Ako se pokazivač neko vreme ne koristi ili ako spustite Magični
daljinski upravljač na ravnu površinu, pokazivač će nestati.
y
Ako pokazivač ne radi ispravno, možete ga resetovati pomeranjem
do ivice ekrana.
y
Magični daljinski upravljač troši baterije brže nego običan daljinski
upravljač pošto poseduje dodatne funkcije.
Mere predostrožnosti prilikom
korišćenja magičnog daljinskog
upravljača
t
Daljinski upravljač koristite u navedenom dometu (do 10 m). Ako
daljinski upravljač koristite van dometa ili ako se pojavi "zička
prepreka između uređaja, može da dođe do prekida u komunikaciji.
t
Do prekida u komunikaciji može da dođe i u slučaju korišćenja
određenog dodatnog pribora.
Uređaji poput mikrotalasne pećnice i bežičnih LAN uređaja rade
na istom frekventnom opsegu (2,4 GHz) kao Magični daljinski
upravljač. Oni mogu da dovedu do prekida u komunikaciji.
t
Magični daljinski upravljač možda neće pravilno raditi ako se na
rastojanju do 1 m od televizora nalazi bežični ruter (pristupna
tačka).
Bežični ruter treba da bude više od 1 m udaljen od televizora.
t
Nemojte rastavljati ili grejati bateriju.
t
Vodite računa da vam baterija ne ispadne. Vodite računa da
bateriju ne izlažete udarcima.
t
Ukoliko bateriju umetnete naopako, može da eksplodira.
Licence
Podržane licence se mogu razlikovati u zavisnosti od modela. Više
informacija o licencama potražite na lokaciji
www.lg.com
.
Napomena o softveru sa
otvorenim kodom
Da biste dobili izvorni kod pod GPL, LGPL, MPL i drugim licencama
otvorenog izvornog koda koje su sadržane u ovom proizvodu, posetite
http://opensource.lge.com.
Pored izvornog koda, možete da preuzmete i sve navedene uslove
licence, odricanja od garancije i obaveštenja o autorskim pravima.
Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost slanja izvornog koda
na CD-ROM-u, pod uslovom da pokrijete te troškove (koji obuhvataju
cenu medija i troškove slanja i isporuke), za šta je neophodno da
pošaljete zahtev kompaniji LG Electronics na e-adresu: [email protected]
com. Ova ponuda važi tri (3) godine od datuma kupovine proizvoda.
Otklanjanje problema
Nije moguće upravljati televizorom pomoću daljinskog upravljača.
t
Proverite senzor za daljinski upravljač na televizoru, a zatim
pokušajte opet.
t
Proverite da li ima prepreka između televizora i daljinskog
upravljača.
t
Proverite da li baterije rade i da li su pravilno postavljene (
na
,
na
).
Nema slike i zvuka.
t
Proverite je li uređaj uključen.
t
Proverite da li je kabl za napajanje povezan u zidnu utičnicu.
t
Proverite da li postoji problem u zidnoj utičnici povezivanjem
drugih uređaja.
Televizor se iznenada isključuje.
t
Proverite postavke napajanja. Moguće je da je došlo do prekida u
napajanju.
t
Proverite da li je funkcija
Aut. rež. priprav.
(u zavisnosti od
modela) /
Tajmer za spavanje
/
Tajmer za isključivanje
aktivirana u postavkama menija
TAJMER
.
t
Ako nema signala na uključenom televizoru, televizor će se
automatski isključiti nakon 15 minuta neaktivnosti.
Kada televizor povežete sa računarom (HDMI), prikazaće se poruka
„Nema signala“ ili „Nevažeći format“.
t
Uključite/isključite televizor pomoću daljinskog upravljača.
t
Ponovo povežite HDMI kabl.
t
Kada uključite televizor, ponovo pokrenite računar.