LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 197

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

SRPSKI
17
Speci*kacije
Specifikacije bežičnog modula
y
Pošto se kanal iz opsega koji se koristi može razlikovati od
države do države, korisnik ne može da izmeni ili prilagodi radnu
frekvenciju, a ovaj uređaj je podešen prema tabeli regionalnih
frekvencija.
y
Tokom montaže i rada uređaj treba da se nalazi najmanje 20 cm od
vas. Ova izjava se odnosi na odredbu o bezbednosti u korisničkom
okruženju.
0197
(Samo za modele LF63**, LF65**)
Specifikacije bežičnog modula (LGSBW41)
Bežičnog LAN
Bluetooth
Standard
IEEE 802.11a/b/g/n
Standard
Bluetooth verzija
4,0
Frekvencijski
opseg
2400 do 2483,5 MHz
5150 do 5250 MHz
5725 do 5850 MHz (Za
države izvan EU)
Frekvencijski
opseg
2400 do 2483,5
MHz
Izlazna snaga
(maksimalna)
802,11a: 13 dBm
802,11b: 15 dBm
802,11g: 14 dBm
802,11n - 2.4GHz: 16 dBm
802,11n - 5GHz: 16 dBm
Izlazna snaga
(maksimalna)
10 dBm ili manja