LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 20

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

2
MAGYAR
Biztonsági tudnivalók
A készülék használata előtt kérjük, ƒgyelmesen
olvassa el a következő biztonsági óvintézkedéseket.
VIGYÁZAT
Ne helyezze a TV-készüléket és a távirányítót a következő
környezetekbe:
t
Közvetlen napsugárzásnak kitett helyek
t
Nedves területek, például fürdőszoba
t
Hőforrás közelébe, például kályhák és egyéb hőt kibocsátó
eszközök
t
Konyhai berendezések vagy párologtató készülékek közelébe, ahol
könnyen ki vannak téve gőznek vagy olajnak
t
Esőnek vagy szélnek kitett helyek
t
Vizet tartalmazó tárgyak, például vázák közelébe
Ellenkező esetben tűz, áramütés, hibás működés vagy deformálódás
következhet be.
Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol por érheti. Ez tűzveszélyes
lehet.
A hálózati csatlakozódugó a készülék áramtalanítására szolgál. A
dugónak könynyen hozzáférhetőnek kell lennie.
Ne érintse meg a tápkábelt nedves kézzel. Ha a csatlakozódugó tűi
nedvesek vagy porosak, törölje teljesen szárazra, illetve portalanítsa.
Ellenkező esetben a nedvesség halálos áramütést okozhat.
A tápkábelt minden esetben földelt konnektorhoz csatlakoztassa.
(Kivéve a földelés nélküli eszközöket.) Halálos áramütést vagy sérülést
szenvedhet.
A tápkábelt szorosan csatlakoztassa az aljzathoz. A nem megfelelően
csatlakoztatott tápkábel tüzet okozhat.
Győződjön meg róla, hogy a tápkábel nem ér forró tárgyakhoz, például
fűtőtesthez. Ez tűzveszélyes és áramütést okozhat.
A kábelre se nehéz tárgyat, se készüléket ne helyezzen.
Ellenkező esetben tüzet vagy áramütést okozhat.
Hajlítsa el az antenna kábelét az épület belső és külső tere között úgy,
hogy ne juthasson bele esővíz. Az eső tönkreteheti a készülék belsejét,
és áramütést is okozhat.
Ha TV-készüléket szerel a falra, gondoskodjon arról, hogy azt ne a
TV hátulján lévő táp- és jelkábelnél fogva akassza fel. Ez tüzet vagy
áramütést okozhat.