LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 200

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

2
HRVATSKI
Sigurnosne upute
Prije korištenja proizvoda pažljivo pročitajte ove
sigurnosne mjere.
UPOZORENJE
TV niti daljinski upravljač u okruženja koja odlikuje:
t
izloženost izravnim zrakama sunca
t
visoka vlažnost (poput kupaonice)
t
blizina bilo kojeg izvora topline, primjerice peći ili drugih uređaja
koji proizvode toplinu
t
blizina kuhinjskih radnih ploha uz koje uređaj može biti izložen
pari ili ulju
t
izloženost kiši ili vjetru
t
blizina posuda s vodom poput vaza
U suprotnom može doći do požara, strujnog udara, kvara ili deformacije
proizvoda.
Nemojte postavljati uređaj na mjesto gdje bi mogao biti izložen prašini.
To bi moglo dovesti do opasnosti od požara.
Mrežni utikač služi za iskopčavanje uređaja. Utikač uvijek mora biti
potpuno funkcionalan.
Nemojte dodirivati utikač napajanja mokrim rukama. Uz to, ako je
kontakt utikača napajanja mokar ili pokriven prašinom, potpuno
osušite utikač, odnosno uklonite prašinu.
Višak vlage može dovesti do smrtonosnog strujnog udara.
Kabel napajanja svakako mora biti spojen s uzemljenjem. (Osim u
slučaju uređaja koji se ne uzemljuju.)
Može doći do strujnog udara sa smrtnim posljedicama ili do ozljede.
Gurnite utikač u utičnicu do kraja.
Ako to ne učinite, može doći do požara.
Pripazite da kabel napajanje ne dođe u dodir s vrućim predmetima,
primjerice grijačem.
To bi moglo dovesti do požara ili opasnosti od strujnog udara
Na kabele napajanja nemojte postavljati teške predmete niti sam
proizvod.
U suprotnom može doći do požara ili strujnog udara.
Pri provlačenju antenskog kabela s vanjskog u unutarnji dio zgrade
oblikujte petlju kako kiša ne bi dospjela u unutrašnjost.
Prodor kiše mogao bi oštetiti proizvod i prouzročiti strujni udar.
Pri montaži TV-a na zid pripazite da kabeli napajanja i signala na
prolaze sa stražnje strane TV-a.
To može prouzročiti požar ili strujni udar.