LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 201

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

HRVATSKI
3
Nemojte priključivati prevelik broj uređaja na isti produžni kabel.
U suprotnom zbog pregrijavanja može doći do požara.
Tijekom priključivanja vanjskih uređaja pripazite kako ne biste ispustili
proizvod, odnosno kako vam proizvod ne bi ispao.
U suprotnom može doći do tjelesne ozljede ili oštećenja proizvoda.
Desiccant
Držite vinilni materijal za pakiranje i materijal za odvlaživanje iz
pakiranja podalje od djece.
Materijal za odvlaživanje štetan je ako se proguta. U slučaju nehotičnog
gutanja natjerajte pacijenta na povraćanje i odvedite ga u najbližu
bolnicu. Vinil pakiranja može, uz to, biti uzrokom gušenja. Držite ga
izvan dohvata djece.
Nemojte dopustiti djecu da se drže za TV ili vješaju o njega.
U suprotnom TV može pasti, što može prouzročiti težu tjelesnu ozljedu.
Pažljivo odložite potrošene baterije kako ih djeca ne bi pojela.
U slučaju da dijete proguta bateriju, odmah ga odvedite liječniku.
Nemojte umetati vodič (poput metalne igle za pletenje) u završetak
kabela napajanja dok je kabel priključen na mrežnu utičnicu u zidu. Uz
to, nemojte dodirivati kabel napajanja odmah nakon priključivanja na
mrežnu utičnicu. Strujni udar može biti smrtonosan. (ovisno o modelu)
Nemojte stavljati zapaljive tvari u blizinu proizvoda niti ih pohranjivati
u njegovoj blizini.
Nepažljivo rukovanje zapaljivim tvarima može dovesti do opasnosti od
eksplozije ili požara.
Pripazite da vam metalni predmeti poput kovanica, ukosnica, igala ili
žica, odnosno zapaljivi predmeti poput papira ili šibica ne upadnu u
proizvod. Djeca bi trebala biti osobito pažljiva.
Može doći do strujnog udara, požara ili ozljede. Ako strani predmet
upadne u proizvod, iskopčajte kabel napajanja i obratite se servisnom
centru.
Nemojte proizvod špricati vodom niti ga trljati zapaljivom tvari (otapalo
ili benzen).
Može doći do nezgode s požarom ili strujnim udarom.
Nemojte podvrgavati uređaj udarcima niti dopustiti da strana tijela
padnu u uređaj te pazite da ništa ne padne na ekran.
Možete se ozlijediti ili se proizvod može oštetiti.
Nikada nemojte dodirivati uređaj niti antenu tijekom sijevanja ili
grmljavinske oluje. Strujni udar može biti smrtonosan.
Nikada nemojte dodirivati mrežnu utičnicu ako je došlo do istjecanja
plina, već otvorite prozore i prozračite prostoriju.
Može doći do požara potaknutog iskrenjem.