LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 202

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

4
HRVATSKI
Nemojte rastavljati, popravljati niti mijenjati proizvod po vlastitom
nahođenju. Može doći do nezgode s požarom ili strujnim udarom.
Kontaktirajte servisni centar radi provjere, kalibracije ili popravka.
Ako dođe do bilo kojeg od sljedećih događaja, odmah iskopčajte
proizvod i obratite se lokalnom servisnom centru.
t
Proizvod je izložen udarcu
t
Proizvod je oštećen
t
U proizvod su dospjeli strani predmeti
t
Proizvod se dimi ili stvara čudan miris
Zbog navedenog može doći do požara ili strujnog udara.
Ako proizvod ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, iskopčajte kabel
napajanja iz uređaja.
Pašina koja padne može prouzročiti požar, a pad kvalitete izolacije može
dovesti do propuštanja struje, strujnog udara ili požara.
Uređaj se ne smije izlagati kapanju ni zapljuskivanju te se na njega ne
smiju stavljati predmeti ispunjeni vodom poput vaza.
Ovaj uređaj nemojte postaviti na zid ako bi tamo mogao biti izložen ulju
ili isparavanju ulja. Time se može prouzročiti oštećenje uređaja i njegovo
ispadanje iz postolja.
Ako u proizvod (npr. AC adapter, kabel napajanja ili televizor) dospije
voda ili druga tvar, isključite kabel napajanja i odmah se obratite
servisnom centru. U suprotnom bi moglo doći do požara ili strujnog
udara.
Koristite isključivo AC adapter i kabel napajanja koje je odobrila tvrtka
LG Electronics. U suprotnom može doći do požara, strujnog udara, kvara
ili deformacije proizvoda.
AC adapter ili kabel napajanja nikada nemojte rastavljati.
To može uzrokovati požar ili strujni udar.
OPREZ
Montirajte uređaj na mjesto na kojemu nije izložen radiovalovima.
Između vanjske antene i vodova napajanja moralo bi biti dovoljno
mjesta da antena u slučaju pada ne zahvati vodove.
To bi moglo dovesti do strujnog udara.
Nemojte montirati uređaj na nestabilne police ili na podloge pod
nagibom. Izbjegavajte, također, mjesta na kojima se pojavljuju vibracije
ili ona koja proizvodu ne pružaju dovoljnu potporu.
U suprotnom se uređaj može prevrnuti ili pasti i izazvati štetu ili ozljede.
Ako TV postavite na postolje, treba poduzeti mjere kako se proizvod ne
bi prevrnuo. U suprotnom proizvod može pasti, što može prouzročiti
tjelesne ozljede.
Ako televizor želite montirati na zid, priključite VESA priključak za
montiranje na zid (dodatni dijelovi) na stražnji dio televizora. Kad
uređaj postavljate na zid uz pomoć zidnog nosača (dodatni dijelovi),
pažljivo ga pričvrstite kako ne bi pao.