LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 204

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

6
HRVATSKI
Kabel napajanja zaštitite od #zičkog ili mehaničkog habanja, zakretanja,
uvijanja; nemojte ga pritiskati, zaglavljivati vratima ili hodati po njemu.
Naročito pazite na priključke, zidne utičnice i mjesto na kojem kabel
izlazi iz uređaja.
Nemojte jače pritiskati ekran rukom niti oštrim predmetom poput čavla,
olovke ili kemijske olovke, odnosno nemojte ga ogrepsti.
Izbjegavajte dodirivanje LCD ekrana i ne držite dugo prste na njemu. To
bi moglo prouzročiti privremena izobličenja na zaslonu.
Pri čišćenju proizvoda i komponenti od kojih se sastoji prvo iskopčajte
uređaj iz napajanja, a zatim ga obrišite mekom krpom. Korištenje
pretjeranog pritiska može dovesti do grebanja ili gubitka boje. Nemojte
špricati uređaj vodom niti ga brisati mokrom krpicom. Nikada nemojte
koristiti sredstvo za pranje stakla, sredstvo za laštenje automobila ni
industrijsko sredstvo za laštenje, abrazivna sredstva niti vosak, benzen,
alkohol i slično, jer ta sredstva mogu oštetiti proizvod i sam ekran.
U suprotnom može doći do požara, strujnog udara ili oštećenja
proizvoda (deformacije, korozije ili lomljenja).
Sve dok je uređaj priključen na AC mrežnu utičnicu, nije iskopčan iz AC
napajanja, bez obzira na to jeste li ga isključili pomoću PREKIDAČA.
Pri iskopčavanju napajanja uhvatite utikač i isključite napajanje.
Ako žica unutar kabela napajanja izgube kontakt, to može dovesti do
požara.
Pri premještanju proizvoda svakako ga prvo isključite. Potom iskopčajte
kabele napajanja i antenske kabele te sve spojne kabele.
Televizor ili kabel napajanja možda je oštećen, što može prouzročiti
opasnost od požara ili strujni udar.
Pri premještanju ili otpakiranju proizvoda potrebne su dvije osobe jer je
proizvod težak. U suprotnom može doći do ozljede.
Jednom godišnje javite se u servisni centar radi čišćenja unutarnjih
dijelova proizvoda.
Nakupljena prašina može uzrokovati mehanički kvar.
Cjelokupno servisiranje prepustite kvali#ciranom osoblju. Servisiranje
je potrebno prilikom svakog oštećenja uređaja, poput oštećenja kabela
za napajanje ili utikača, izlijevanja tekućine ili pada predmeta u uređaj,
izlaganje uređaja kiši ili vlazi, neispravnog rada uređaja ili pada uređaja.
Ako je proizvod hladan na dodir, može doći do manjeg “treperenja” pri
uključivanju.
To je uobičajeno i ne predstavlja neispravnost proizvoda.
Ekran je proizvod visoke tehnologije s razlučivošću od dva do šest
milijuna piksela.
Možda ćete na ekranu uočiti sitne crne točkice i/ili svijetle točkice
(crvene, plave ili zelene) veličine 1 ppm. To ne predstavlja kvar i ne
utječe na djelotvornost i pouzdanost proizvoda.
Do te pojave dolazi i kod proizvoda trećih proizvođača te ona ne
predstavlja prihvatljiv razlog za zamjenu proizvoda ili povrat novca.