LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 208

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

10
HRVATSKI
Upotreba upravljačke tipke
TV funkcijama možete jednostavno upravljati pritiskom ili pomicanjem
upravljačke tipke prema gore, dolje, lijevo ili desno.
Upravljačka tipka
Osnovne funkcije
Uključivanje
Dok je TV isključen, stavite prst
na upravljačku tipku i pritisnite je
jednom pa je otpustite.
Isključivanje
Dok je TV uključen, postavite prst
na upravljačku tipku i pritisnite je
jednom na nekoliko sekundi pa je
otpustite.
Upravljanje
glasnoćom
Ako postavite prst preko upravljačke
tipke i gurnete je u desno ili lijevo,
možete podesiti glasnoću po želji.
Upravljanje
programima
Ako postavite prst na upravljačku
tipku i gurnete je prema gore ili dolje,
možete se kretati po programima
koje ste spremili.
Podešavanje izbornika
Dok je TV uključen, jednom pritisnite upravljačku tipku. Stavke
izbornika možete podešavati pomicanjem upravljačke tipke prema
lijevo ili desno.
Isključite napajanje.
Izlaz iz prikaza na zaslonu i povratak na gledanje TV
programa.
Promjena izvora ulaznog signala.
Pristup brzim postavkama.
NAPOMENA
t
Kada prst postavite na upravljački gumb, gurnite ga prema gore,
dolje, lijevo ili desno te pazite da ga ne pritisnete. Ako upravljački
gumb prvo pritisnete, nećete moći prilagoditi jakost zvuka i
spremljene programe.
Postavljanje na stol
(Ovisno o modelu)
1 Podignite i nagnite televizor u uspravan položaj na stolu.
t
Ostavite (minimalno) 10 cm prostora do zida radi odgovarajuće
ventilacije.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
2 Priključite kabel za napajanje na zidnu utičnicu.
OPREZ
t
Nemojte postavljati televizor u blizinu izvora topline ili na njih jer
to može dovesti do požara ili drugog oštećenja.
Korištenje kensington sigurnosnog
sustava
(Ova značajka nije dostupna na svim modelima.)
t
Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora.
Priključak za Kensington sigurnosni sustav nalazi se na stražnjoj strani
televizora. Dodatne informacije o montiranju i korištenju potražite u
priručniku koji ste dobili s Kensington sigurnosnim sustavom ili posjetite
stranicu
http://www.kensington.com
. Kensington sigurnosni sustav
spojite između televizora i stola.
Montiranje televizora na zid
(Ova značajka nije dostupna na svim modelima.)