LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 209

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

HRVATSKI
11
1 Umetnite i pričvrstite okaste vijke ili nosače za televizor i vijke na
stražnjoj strani televizora.
t
Ako se na mjestu za okaste vijke nalaze neki drugi vijci, izvadite ih.
2 Pričvrstite zidni nosač za zid vijcima. Pritom poštujte lokacije zidnog
nosača i okastih vijaka na stražnjoj strani televizora.
3 Povežite okaste vijke i nosače čvrsto uz pomoć jačeg užeta.
Uže mora biti postavljeno vodoravno u odnosu na ravnu površinu.
OPREZ
t
Pazite da se djeca ne penju i ne vješaju po televizoru.
NAPOMENA
t
Koristite platformu ili ormarić koji je dovoljno čvrsti i velik za
sigurno postavljanje televizora.
t
Nosači, vijci i uže ne isporučuju se u paketu. Nabaviti ih možete od
lokalnog distributera.
Montaža na zid
Pažljivo pričvrstite dodatni zidni nosač na stražnju stranu televizora i
montirajte ga na zid koji je načinjen od čvrstog materijala i okomit je na
pod. Kada televizor montirate na neki drugi građevni materijal, obratite
se kvali#ciranom osoblju.
LG preporučuje da televizor za zid pričvrsti profesionalni instalater.
Preporučujemo upotrebu zidnih nosača tvrtke LG. Ako ne koristite zidni
nosač tvrtke LG, koristite zidni nosač koji omogućuje odgovarajuće
pričvršćivanje uređaja na zid s dovoljno prostora za provođenje kabela
za povezivanje s vanjskim uređajima.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Obavezno koristite vijke i zidne nosače koji zadovoljavaju VESA standard.
Standardne dimenzije kompleta zidnog nosača opisane su u sljedećoj
tablici.
Oprema koja se kupuje zasebno (zidni
nosač)
Model
32/40/43LF63**
32LF65**
49/55LF63**
VESA (A x B)
200 x 200
300 x 300
Standardni vijak
M6
M6
Broj vijaka
4
4
Nosač za montiranje
na zid
LSW240B
MSW240
LSW350B
MSW240
Model
42/50/55LF65**
VESA (A x B)
400 x 400
Standardni vijak
M6
Broj vijaka
4
Nosač za montiranje
na zid
LSW440B
MSW240
A
B
OPREZ
t
Prije prenošenja ili montaže televizora isključite napajanje. U
suprotnom može doći do strujnog udara.
t
Prije montiranja televizora na zid odvojite postolje od televizora
tako da izvedete postupak postavljanja postolja obrnutim
redoslijedom.
t
Ako televizor montirate na strop ili nagnut zid, on može pasti i
ozlijediti nekoga. Upotrijebite autorizirani zidni nosač tvrtke LG i
obratite se lokalnom distributeru ili kvali#ciranom osoblju.
t
Nemojte previše stezati vijke jer tako možete oštetiti televizor i
poništiti jamstvo.
t
Koristite vijke i zidne nosače koji zadovoljavaju VESA standard. Sva
oštećenja ili ozljede nastale pogrešnim korištenjem ili korištenjem
neodgovarajuće dodatne opreme nisu pokrivene jamstvom.
NAPOMENA
t
Koristite vijke navedene u speci#kacijama vijaka prema VESA
standardu.
t
Komplet za montiranje na zid sadrži priručnik za montiranje i sve
potrebne dijelove.
t
Nosač za montiranje na zid ubraja se u dodatnu opremu. Nabaviti
ga možete od lokalnog distributera.
t
Duljina vijaka može se razlikovati ovisno o zidnom nosaču.
Obavezno koristite vijke odgovarajuće duljine.
t
Dodatne informacije potražite u priručniku koji ste dobili sa zidnim
nosačem.