LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 21

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

MAGYAR
3
Ne dugjon túl sok elektromos eszközt egyetlen, több csatlakozó
számára készült aljzatba. Ellenkező esetben a túlmelegedés miatt tűz
keletkezhet.
Ne ejtse le a készüléket, illetve ne ejtse le külső eszközök
csatlakoztatása közben. Ellenkező esetben sérülést okozhat vagy kárt
tehet a készülékben.
Desiccant
A csomagolásban található nedvszívó anyagot és a műanyag
csomagolóanyagot tartsa távol a gyermekektől. Lenyelve a nedvszívó
anyag káros lehet a szervezetre. Az anyagot véletlenül lenyelő személyt
meg kell hánytatni, és a legközelebbi kórházba kell szállítani. A
műanyag csomagolóanyag fulladást is okozhat. Tartsa gyermekektől
távol.
Ne engedje, hogy gyermekei felmásszanak a TV-készülékre vagy azon
lógjanak. Ellenkező esetben a TV leeshet, ami súlyos sérülést okozhat.
Járjon el körültekintően az elemek leselejtezése során, nehogy
gyermekei megegyék azokat. Ha esetleg lenyelnék, azonnal forduljon
orvoshoz.
Ne dugjon áram vezetésére alkalmas tárgyat (például fém evőpálcát) a
fali aljzathoz csatlakoztatott tápkábel szabad végébe. Ne érintse meg a
tápkábelt közvetlenül azután, hogy kihúzta azt a fali aljzatból.
Halálos áramütést szenvedhet! (Típusfüggő)
Ne helyezzen el és ne tároljon gyúlékony anyagokat a készülék
közelében. A gyúlékony anyagok gondatlan kezelése robbanás- és
tűzveszélyes.
Ne ejtsen a készülékbe fémtárgyakat, például pénzérmét, hajtűt,
evőpálcát vagy drótot, illetve gyúlékony anyagokat, például papírt
vagy gyufát. Különösen ügyeljen a gyermekekre! Áramütés, tűz vagy
személyi sérülés kockázata áll fenn. Ha idegen tárgy kerül a készülékbe,
húzza ki a tápkábelt és lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.
Ne permetezzen vizet a készülékre és ne tisztítsa gyúlékony anyaggal
(hígítóval vagy benzinnel). Tűz vagy áramütéses baleset következhet
be.
Vigyázzon, hogy semmilyen tárgy ne essen rá, illetve ne üsse meg
a készüléket és a képernyőt. Ez személyi sérülést vagy a készülék
károsodását okozhatja.
Villámlás vagy vihar idején ne érjen hozzá a készülékhez és az
antennához. Halálos áramütést szenvedhet!
Gázszivárgás esetén semmilyen esetben se érintse meg a fali aljzatot.
Nyissa ki az ablakokat és szellőztessen! Ellenkező esetben a szikra tüzet
vagy égési sérülést okozhat.