LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 211

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

HRVATSKI
13
Vrsta izlaza
Trenutačni
način ulaza
AV1
(TV izlaz
1
)
Digitalna TV
Digitalna TV
Analogna TV, AV
Analogna TV
Komponentni
HDMI
1 TV izlaz : Prenosi analogne ili digitalne TV signale.
t
Svaki Euro Scart kabel koji koristite mora imati zaštitu signala.
t
Kada gledate digitalnu televiziju u 3D načinu rada, samo se 2D
izlazni signali mogu prenijeti SCART kabelom. (Samo 3D modeli)
t
Ako 3D način rada postavite na Uključeno tijekom programiranog
snimanja digitalne televizije, izlazni signali monitora ne mogu se
prenijeti SCART kabelom te se snimanje ne može izvršiti. (Samo
3D modeli)
Ostale veze
Priključite TV na vanjske uređaje. Za sliku i zvuk najbolje kvalitete
priključite vanjski uređaj i TV putem HDMI kabela. Odvojeni kabel ne
isporučuje se u kompletu.
Daljinski upravljač
(Ovisno o modelu)
Opisi u ovom priručniku temelje se na gumbima daljinskog upravljača.
Pažljivo pročitajte ovaj priručnik i ispravno koristite televizor.
Kada mijenjate baterije, otvorite poklopac za baterije, zamijenite ih
(1,5 V AAA) tako da odgovaraju
i
polu kako prikazuje oznaka u
odjeljku za baterije, a zatim vratite poklopac na mjesto. Baterije izvadite
redoslijedom obrnutim od redoslijeda umetanja.
OPREZ
t
Nemojte miješati stare i nove baterije jer tako možete oštetiti
daljinski upravljač.
t
Daljinski upravljač nije dostupan na svim tržištima.
Daljinski upravljač obavezno usmjerite prema senzoru daljinskog
upravljača na televizoru.
P
A
G
E
FAV
MUTE
INPUT
1
.,;@
2
abc
3
def
4
ghi
5
jkl
6
mno
7
pqrs
8
tuv
0
9
wxyz
GUIDE
Q.VIEW
2
3
4
1
A
B
A
(NAPAJANJE)
Uključivanje i isključivanje televizora.
1
Promjena izvora ulaznog signala. (Ovisno o modelu)
1
Promjena izvora ulaznog signala. (Ovisno o modelu)
2
/
(Postavke)
Pristup brzim postavkama. (Ovisno
o modelu)
2
Pristup brzim postavkama. (Ovisno o modelu)
3
Promjena veličine slike. (Ovisno o modelu)
3
Pregledava informacije o trenutnom programu i
zaslonu. (Ovisno o modelu)
(Korisnički priručnik)
Prikaz korisničkog priručnika.
B
Brojčani gumbi
Unos brojeva.
Prikazuje vodič programa.
(Razmak)
Otvara prazno mjesto na zaslonskoj tipkovnici.
Povratak na posljednji gledani program.
Prilagodba glasnoće.
Pristup popisu omiljenih programa.
4
Pregledava informacije o trenutnom programu i
zaslonu. (Ovisno o modelu)
4
Služi za prikaz 3D videozapisa. (Ovisno o modelu)
Isključivanje zvuka.
Kretanje kroz spremljene programe ili kanale.
Prelazak na prethodni ili sljedeći zaslon.