LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 212

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

14
HRVATSKI
EXIT
OK
LIVE MENU
MY APPS
LIVE TV
REC/
TEXT
T.OPT
APP/
AD
BACK
TV/RAD
RECENT
SUBTITLE
5
6
D
C
C
Prikaz prethodno gledanih kanala.
5
(POČETNA)
Pristup izborniku Početna. (Ovisno o modelu)
5
Pristup izborniku Početna. (Ovisno o modelu)
Prikazuje popis aplikacija.
Navigacijski gumbi (gore/dolje/lijevo/desno)
Kretanje kroz
izbornike ili opcije.
Odabir izbornika ili opcija i potvrda unosa.
Povratak na prethodnu razinu.
Prikaz popisa Preporučeno, Program, Pretraživanje i
Snimljeno. (Ovisno o modelu)
Izlaz iz prikaza na zaslonu i povratak na gledanje programa.
D
6
Gumbi u boji
Pomoću njih možete pristupiti posebnim
funkcijama u određenim izbornicima.
(
: Crveni,
: Zeleni,
: Žuti,
: Plavi)
GUMBI TELETEKSTA(
,
)
Ti se gumbi koriste za
upravljanje teletekstom.
Povratak na TV uživo.
Odabire izvor MHP izbornika. (Samo u Italiji) (ovisno o
modelu)
Upravljački gumbi
(
)
Upravlja Premium
sadržajem, izbornicima Time Machine
Ready
ili SmartShare ili uređajima
koji su kompatibilni sa SIMPLINK tehnologijom (USB ili SIMPLINK ili
Time Machine
Ready
).
Početak snimanja i prikaz izbornika snimanja. (samo za
modele koji podržavaju Time Machine
Ready
)
Prikazuje željene podnaslove ili titlove u digitalnom
načinu rada.
Pritiskom na gumb AD omogućuju se audio opisi.
Odabir radijskog, televizijskog ili DTV programa.
Funkcije “magic remote”
upravljača
(Ovisno o modelu)
Kada se prikaže poruka “Baterija Magic motion daljinskog upravljača je
skoro prazna. Zamijenite bateriju.”, potrebno je zamijeniti bateriju.
Kada mijenjate baterije, otvorite poklopac za baterije, zamijenite ih
(1,5 V AA) tako da odgovaraju
i
polu kako prikazuje oznaka
u odjeljku za baterije, a zatim vratite poklopac. Daljinski upravljač
obavezno usmjerite prema senzoru daljinskog upravljača na televizoru.
Baterije izvadite redoslijedom obrnutim od redoslijeda umetanja.
OPREZ
t
Nemojte miješati stare i nove baterije jer tako možete oštetiti
daljinski upravljač.
6
mno
9
wxyz
3
def
2
abc
1
.
@
4
ghi
8
tuv
7
pqrs
0
5
jkl
LIST
INFO
EXIT
A
B
A
(NAPAJANJE)
Uključivanje i isključivanje televizora.
(ULAZ)
Promjena izvora ulaznog signala.
Brojčani gumbi
Unos brojeva.
Pristup popisu spremljenih programa.
(Razmak)
Otvara prazno mjesto na zaslonskoj tipkovnici.
Pregledava informacije o trenutnom programu i zaslonu.