LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 215

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

HRVATSKI
17
Speci'kacije
Specifi kacije bežičnog modula
y
Budući da se frekvencija kanala koji koristi pojedinačna zemlja
može razlikovati od zemlje do zemlje, korisnik ne može mijenjati ili
prilagođavati radnu frekvenciju, a ovaj je uređaj postavljen u skladu
s regionalnom tablicom frekvencija.
y
Uređaj se tijekom montaže i rada treba nalaziti najmanje 20 cm
od vas. Ova se izjava odnosi na odredbu o sigurnosti u korisničkom
okruženju.
0197
(Samo LF63**, LF65**)
Specifi kacije bežičnog modula (LGSBW41)
Bežičnog LAN
Bluetooth
Standard
IEEE 802.11a/b/g/n
Standard
Bluetooth Verzija
4,0
Frekventni
raspon
2400 do2483,5 MHz
5150 do5250 MHz
5725 do 5850 MHz (Za države
izvan EU)
Frekventni
raspon
2400 do 2483,5 MHz
Izlazna
snaga
(maks.)
802,11a: 13 dBm
802,11b: 15 dBm
802,11g: 14 dBm
802,11n - 2.4GHz: 16 dBm
802,11n - 5GHz: 16 dBm
Izlazna
snaga
(maks.)
10 dBm ili niža