LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 22

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

4
MAGYAR
Ne szerelje szét, ne kísérelje meg megjavítani és ne alakítsa át saját
belátása szerint a készüléket. Tűz vagy áramütéses baleset következhet
be. Ellenőrzést, beállítást és javítást kizárólag a szervizközponttal
végeztessen.
Ha az alábbiak egyike bekövetkezik, azonnal húzza ki a készüléket, és
vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal.
t
A készülék rázkódásnak volt kitéve
t
A készülék megsérült
t
Idegen tárgyak kerültek a készülékbe
t
A készülékből füst vagy furcsa szag távozott
Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, húzza ki a
tápkábelt a készülékből. A kábelt borító por tüzet okozhat, a szigetelés
meghibásodása miatt pedig áramszivárgás, áramütés vagy tűz
következhet be.
A készülékre ne csöpögtessen vagy permetezzen folyadékot, és ne
helyezzen rá folyadékkal teli tárgyakat, például vázát.
Ne szerelje fel a terméket olyan falra, amely olajnak vagy olajpárának
lehet kitéve. Ez kárt tehet a termékben, és a termék leesését okozhatja.
Amennyiben víz vagy egyéb anyag kerül a termékbe (például
AC adapterbe, tápkábelbe, vagy TV-be), húzza ki a tápkábelt, és
haladéktalanul értesítse a szervizközpontot. Ellenkező esetben tüzet
vagy áramütést okozhat.
Kizárólag az LG Electronics által jóváhagyott AC adaptert és tápkábelt
használjon. Ellenkező esetben tűz, áramütés, hibás működés vagy
deformálódás következhet be.
Soha ne szerelje szét az AC adaptert vagy a tápkábelt.
Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
FIGYELEM
A készüléket rádióhullámoktól mentes helyen helyezze üzembe.
Hagyjon elegendő távolságot a külső antenna és a vezetékek között,
hogy az antenna leesése esetén ne érintkezzen a vezetékekkel.
Áramütést okozhat.
Ne helyezze a készüléket olyan helyekre, mint pl. instabil polcok
vagy egyenetlen felületek. Kerülje azokat a helyeket, ahol rázkódás
léphet fel, illetve ahonnan nem képes a készülékhez teljes mértékben
hozzáférni. Ellenkező esetben a készülék leeshet vagy felborulhat, ami
sérülést okozhat vagy kárt tehet a készülékben.
Ha állványra szereli a TV-készüléket, gondoskodjon arról, hogy az ne
boruljon fel. Ellenkező esetben a készülék leeshet, ami súlyos sérülést
okozhat.
Ha a készüléket falra kívánja szerelni, csatlakoztassa a VESA (külön
beszerezhető) fali tartókonzolt a készülék hátuljához. Ha a készüléket
a (külön beszerezhető) fali tartókonzollal szereli fel, gondosan rögzítse
a leesés ellen.