LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 223

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

SHQIP
7
Ju mund të vini re ndriçim dhe ngjyra të ndryshme të panelit, në varësi
të këndit të shikimit (majtas/djathtas/lart/poshtë).
Ky fenomen shfaqet për shkak të karakteristikës së panelit. Nuk lidhet
me performancën e produktit dhe nuk ka të bëjë me keqfunksionimin.
* Televizori LED LG ka ekran LCD me drita të pasme LED.
Shfaqja e një imazhi të palëvizshëm (p.sh., logoja e një kanali
transmetimi, menyja në ekran, pamje të një videoloje) për një kohë të
gjatë mund të dëmtojë ekranin, duke shkaktuar mbetjen e imazhit në
ekran, gjë që njihet si ngjitje e imazhit. Garancia nuk mbulon produktin
për ngjitje të imazhit.
Shmangni shfaqjen e një imazhi të "ksuar në ekranin e televizorit për
një kohë të gjatë (2 ose më shumë orë për LCD, 1 ose më shumë orë për
Plasma).
Gjithashtu, nëse shikoni TV në një raport 4:3 për një kohë të gjatë,
ngjitja e imazhit mund të shfaqet në ku"jtë e panelit.
Ky fenomen ndodh gjithashtu në produktet e palëve të treta dhe nuk i
nënshtrohet zëvendësimit ose rimbursimit.
Tingull i gjeneruar
Zhurmë “kërcitëse”: Zhurma kërcitëse që shfaqet kur jeni duke parë
TV ose kur e "kni atë, gjenerohet nga një tkurrje termike plastike për
shkak të temperaturës dhe lagështisë. Kjo zhurmë është e zakonshme
për produktet ku kërkohet deformim termik. Gumëzhimë në qarkun
elektrik/zukatje në panel: Gjenerohet një zhurmë e ulët prej qarkut të
çelësit me shpejtësi të lartë i cili siguron një sasi të madhe energjie për
të vënë në punë produktin. Kjo është në varësi të produktit.
Ky tingull i gjeneruar nuk ndikon në performancën dhe besueshmërinë
e produktit.
Mos përdor produkte me voltazh të lartë pranë televizorit(p.sh. mbytës
elektrik mushkonjash). Kjo mund të shkaktojë avari të produktit.
Shikimi i imazheve 3D (Vetëm për
modelet 3D)
PARALAJMËRIM
Ambienti i shikimit
t
Koha e shikimit

-
Kur të shikoni përmbajtje 3D, bëni 5 - 15 minuta pushim çdo
orë. Shikimi i përmbajtjeve 3D për një kohë të gjatë mund të
shkaktojë dhimbje koke, marramendje, lodhje ose tension
të syve.
Ata që kanë kriza të shkaktuara nga ndjeshmëria
ndaj dritës ose sëmundje kronike
t
Disa përdorues mund të përjetojnë krizë ose simptoma të tjera
anormale kur ekspozohen ndaj dritave vezulluese ose modeleve të
caktuara nga përmbajtjet 3D.
t
Mos shikoni video 3D nëse keni përzierje, jeni shtatzënë dhe/ose
keni sëmundje kronike si p.sh., epilepsi, çrregullime kardiake ose
tension gjaku etj.
t
Përmbajtjet 3D nuk rekomandohen për ata që vuajnë nga verbimi
prej shikimit të stereos ose anomali nga shikimi i stereos. Mund të
përjetohet shikimi i imazheve të dy"shuara ose mungesë komforti
në shikim.
t
Nëse vuani nga strabizmi (sy të kryqëzuar), ambliopia (shikim i
dobët) ose astigmatizma, mund të keni probleme në shikimin e
thellësisë dhe mund të ndjeni lodhje shpejt për shkak të imazheve
të dy"shuara. Këshillohet që të bëjnë pushime më të shpeshta se
sa të rriturit e tjerë.
t
Nëse shikimi i syve tuaj varion ndërmjet syrit tuaj të djathtë dhe të
majtë, kontrolloni shikimin e syve para se të shikoni përmbajtje 3D.
Simptomat që kërkojnë ndërprerje ose ku#zim të
shikimit të përmbajtjeve 3D
t
Mos shikoni përmbajtje 3D kur ndiheni të lodhur nga mungesa e
gjumit, nga mbingarkesa në punë ose nga pija.
t
Kur të përjetoni këto simptoma, ndërprisni përdorimin/shikimin e
përmbajtjeve 3D dhe pushoni derisa simptomat të eliminohen.

-
Konsultohuni me doktorin në rast se simptomat vazhdojnë.
Simptomat mund të përfshijnë dhimbje koke, dhimbje të
bebes së syrit, marramendje, përzierje, dridhje, turbullim,
mungesë rehatie, imazh të dyfishuar, shqetësime në shikim
ose lodhje.