LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 225

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

SHQIP
9
Blerje e veçantë
Artikujt që blihen veç mund të ndryshohen ose të modi"kohen për
përmirësimin e cilësisë, pa ndonjë njoftim.
Kontaktoni shitësin për të këta artikuj.
Këto pajisje punojnë vetëm me disa modele të caktuara.
Emri ose dizajni i modelit mund të ndryshojnë në varësi të përditësimit
të funksioneve të produktit, rrethanave ose politikave të prodhuesit.
(Në varësi të modelit)
AG-F***
Syze 3D për kinema
AN-MR600
Telekomanda
magjike
AN-VC550
Kamera Smart
AG-F***DP
Syzet Dual play
Pajisja audio LG
Mirëmbajtja
Pastrimi i TV-së
Pastrojeni TV-në tuaj rregullisht për të ruajtur performancën më të mirë
dhe për të rritur jetëgjatësinë e produktit.
t
Sigurohuni që "llimisht të "kni televizorin dhe të hiqni kabllon
elektrike dhe të gjitha kabllot e tjera.
t
Kur TV-ja nuk do të hapet dhe nuk do të përdoret për një kohë të
gjatë, hiqni kabllon elektrike nga priza në mur për të shmangur
dëmtimet e mundshme nga rrufetë ose nga luhatjet e energjisë.
Ekrani, kuadroja, mobilja e TV-së dhe
mbështetësja
Për të hequr pluhurin ose papastërtitë e vogla, pastrojeni sipërfaqen me
një leckë të thatë, të pastër dhe të butë.
Për të hequr papastërtitë e mëdha, pastrojeni sipërfaqen me një leckë
të lagur me ujë të pastër ose me detergjent të holluar. Më pas fshijeni
menjëherë me një leckë të thatë.
t
Shmangni gjithmonë prekjen e ekranit sepse mund të dëmtohet.
t
Mos shtyni, mos fërkoni dhe mos godisni sipërfaqen me thonj ose
me ndonjë objekt të fortë, sepse mund të gërvishtë ekranin dhe të
krijojë deformime të "gurës.
t
Mos përdorni kimikate, sepse mund të dëmtojnë ekranin.
t
Mos spërkatni lëngje mbi sipërfaqe. Nëse uji futet në TV, kjo gjë
mund të shkaktojë zjarr, goditje elektrike ose defekt.
Kordoni elektrik
Pastroni rregullisht kabllon elektrike nga papastërtitë dhe nga pluhuri
që mblidhet aty.
Ngritja dhe zhvendosja e
TV-së
Gjatë lëvizjes apo ngritjes së TV-së, lexoni në vijim se si të parandaloni
gërvishtjet apo dëmtimin e TV-së, si dhe në lidhje me transportin e
sigurt pavarësisht llojit dhe madhësisë.
t
Rekomandohet ta lëvizni TV-në në kuti ose në materialin e
paketimit me të cilin erdhi "llimisht.
t
Përpara se ta lëvizni apo ta ngrini TV-në, shkëputni kordonin
elektrik dhe të gjitha kabllot.
t
Kur mbani TV-në në krah, ekrani duhet të jetë në drejtim të
kundërt me trupin tuaj në mënyrë që të mos gërvishtet.
t
Mbajeni fort pjesën e sipërme dhe të poshtme të kornizës së TV-së.
Sigurohuni të mos e prekni pjesën transparente, altoparlantin ose
zonën e rrjetës së altoparlantit.
t
Gjatë transportit të një TV-je të madh duhet të jenë të paktën 2
persona.
t
Gjatë transportit të TV-së me duar, mbajeni TV-në sipas ilustrimit
të mëposhtëm.
t
Gjatë transportimit të TV-së, mos i shkaktoni tronditje apo dridhje
të tepërta.
t
Gjatë transportimit të TV-së, mbajeni drejt, mos e ktheni nga anët,
as mos e anoni majtas apo djathtas.
t
Mos ushtroni presion të tepërt që shkakton përthyerjen/përkuljen
e kasës së kornizës, sepse mund të dëmtohet ekrani.
t
Kur ta mbani televizorin, bëni kujdes që të mos ta dëmtoni butonin
e levës së dalë.
KUJDES
t
Shmangni gjithmonë prekjen e ekranit sepse mund të dëmtohet.
t
Mos e lëviz televizorin duke e mbajtur nga lidhëset e kabllove, pasi
lidhëset mund të këputen dhe mund të lëndohesh apo të dëmtosh
televizorin.