LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 233

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

SHQIP
17
Speci#kimet
Specifi kimi i modulit me valë
y
Duke qenë se kanali i bandës së përdorur nga shteti mund të jetë
i ndryshëm, përdoruesi nuk mund të ndryshojë ose të rregullojë
frekuencën e përdorimit dhe ky produkt është caktuar për tabelën
e frekuencave rajonale.
y
Kjo pajisje duhet të instalohet dhe të përdoret në një distancë
minimalisht 20 cm nga trupi. Dhe kjo frazë është për deklaratën e
përgjithshme për të marrë parasysh mjedisin e përdoruesit.
0197
(Vetëm LF63**, LF65**)
Specifi kimi i modulit me valë (LGSBW41)
LAN
Bluetooth
Standard
IEEE 802.11a/b/g/n
Standard
Versioni Bluetooth
4,0
Shkalla e
frekuencës
2400 në 2483,5 MHz
5150 në 5250 MHz
5725 në 5850 MHz (Për vendet
jashtë BE-së)
Shkalla e
frekuencës
2400 në 2483,5 MHz
Fuqia në
dalje
(Maks.)
802,11a: 13 dBm
802,11b: 15 dBm
802,11g: 14 dBm
802,11n - 2,4GHz: 16 dBm
802,11n - 5GHz: 16 dBm
Fuqia në
dalje
(Maks.)
10 dBm ose më e ulët