LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 237

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

BOSANSKI
3
Nemojte priključivati previše električnih uređaja u jednu utičnicu sa više
izlaza. Ako to učinite, može doći do požara izazvanog pregrijavanjem.
Nemojte ispuštati proizvod ili pustiti da se prevrne prilikom povezivanja
eksternih uređaja.
Ako to učinite, možete se povrijediti ili izazvati oštećenja na proizvodu.
Desiccant
Materijal u pakovanju za uklanjanje vlage ili plastičnu ambalažu držite
van domašaja djece.
Materijal za uklanjanje vlage je škodljiv u slučaju gutanja. Ukoliko
ga neka osoba greškom proguta, prisilite tu osobu na povraćanje i
odvedite je u najbližu bolnicu. Pored toga, plastična ambalaža može
izazvati gušenje. Držite je van domašaja djece.
Ne dajte da se djeca penju po TV-u ili vješaju o njega.
Ako to čine, TV se može prevrnuti i izazvati teške povrede.
Pažljivo odložite iskorištene baterije kako biste spriječili da ih djeca
progutaju.
U slučaju da to neko dijete ipak učini, odmah ga odvedite ljekaru.
Nemojte umetati neki provodnik (recimo metalni štapić) u jedan kraj
kabla za napajanje dok je drugi kraj uključen u utičnicu. Dodatno, ne
dodirujte kabl za napajanje odmah nakon što ga uključite u utičnicu.
Možete doživjeti strujni udar. (ovisno o modelu)
Nemojte stavljati ili pohranjivati zapaljive tvari u blizini uređaja.
Postoji opasnost od eksplozije ili požara uslijed nemarnog rukovanja
zapaljivim tvarima.
Nemojte ubacivati u uređaj metalne predmete kao što su novčići, šnale
za kosu, štapići za jelo ili žica, niti zapaljive predmete kao što su papir i
šibice. Djeca moraju biti posebno pažljiva.
Mogu se povrijediti ili izazvati požar ili strujni udar. Ukoliko u uređaj
dospije neki neželjeni predmet, isključite kabl za napajanje i obratite se
servisnom centru.
Nemojte prska vodu po uređaju ili ga trljati nekom zapaljivom tvari
(razrjeđivač ili benzen). Na taj način možete izazvati požar ili strujni
udar.
Pazite da proizvod ne bude izložen nekom udaru ili da neki predmeti
upadnu u proizvod i nemojte bilo šta ispuštati na ekran.
Možete pretrpiti povrede ili izazvati oštećenja proizvoda.
Nikada nemojte dodirivati antenu proizvoda za vrijeme električnih
munja ili olujne grmljavine. Možete doživjeti strujni udar.
Nikada nemojte dodirivati zidnu utičnicu u slučaju curenja plina;
otvorite prostore i prozračite prostoriju.
Može doći do požara ili opekotina uslijed varničenja.