LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 238

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

4
BOSANSKI
Nemojte rasklapati, popravljati ili modi$cirati proizvod po vlastitom
nahođenju. Na taj način možete izazvati požar ili strujni udar.
Obratite se servisnom centru ako je potrebno izvršiti provjeru,
kalibriranje ili popravak.
Ako se desi nešto od sljedećeg, odmah isključite uređaj iz napajanja i
obratite se lokalnom servisnom centru.
t
Uređaj je bio izložen udaru
t
Uređaj je oštećen
t
Strani predmeti su dospjeli u proizvod
t
Iz uređaja se pojavio dim ili se osjetio neprijatan miris
To može izazvati požar ili strujni udar.
Ako nemate namjeru uređaj koristiti duže vrijeme, isključite kabl za
napajanje iz uređaja.
Prašina na uređaju može izazvati požar dok oštećena izolacija može
izazvati curenje električne energije, strujni udar ili požar.
Uređaj se ne smije izlagati kapanju ili zapljuskivanju tekućinom niti
se predmeti ispunjeni tekućinama, kao što su vaze, smiju stavljati na
uređaj.
Nemojte montirati uređaj na zid ako tamo može biti lako izložen ulju ili
isparavanju ulja. To može izazvati pad i oštećenje uređaja.
Ukoliko voda ili neka druga supstanca dospije u proizvod (npr. adapter
za napajanje naizmjeničnom strujom, kabl za napajanje, TV), isključite
kabl za napajanje i odmah pozovite servisni centar. U suprotnom može
doći do požara ili strujnog udara.
Koristite samo adapter za napajanje naizmjeničnom strujom i kabl za
napajanje koji je odobrila kompanija LG Electronics. U suprotnom, može
doći do požara, strujnog udara, kvara ili deformacije proizvoda.
Ne rastavljajte adapter za napajanje naizmjeničnom strujom ili kabl za
napajanje. To može izazvati požar ili strujni udar.
OPREZ
Instalirajte uređaj na mjestu na kom nema radijskih valova.
Između vanjske antene i kablova za napajanje treba biti dovoljno
prostora kako antena ne bi dodirivala kable čak i u slučaja pada antene.
To može izazvati strujni udar.
Nemojte instalirati uređaj na mjestima kao što su nestabilne police ili
nagnute površine. Također izbjegavajte mjesta na kojima ima vibracija
ili tamo gdje uređaj nema puni oslonac.
U suprotnom, uređaj može pasti ili se prevrnuti i time izazvati povrede
ili oštećenja na proizvodu.
Ako TV instalirate na postolje, trebate poduzeti mjere kojima će se
spriječiti prevrtanje proizvoda. U suprotnom, TV se može prevrnuti i
izazvati teške povrede.
Ako uređaj namjeravate montirati na zid, pričvrstite sklop za montažu
na zid prema VESA standardu (opcionalni dijelovi) na stražnji dio
uređaja. Kada uređaj instalirate tako da koristi konzolu zidnog nosača
(opcionalni dijelovi), pažljivo ga pričvrstite kako ne bi pao.