LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 24

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

6
MAGYAR
Védje a tápkábelt a ƒzikai vagy mechanikai sérülésekkel szemben,
például ne csavarja és ne törje meg, ne csípje be, ne csukja rá az ajtót
és ne lépjen rá. Fordítson különös ƒgyelmet a csatlakozódugókra, a fali
aljzatokra és arra a részre, ahol a kábel kilép a készülékből.
A képernyőt ne nyomja meg erősen kézzel vagy éles eszközzel, például
szöggel, ceruzával és tollal; és ne karcolja meg.
Ne érintse meg ujjaival a képernyőt, illetve ne nyomja neki ujját/
ujjait hosszú időn keresztül. Ellenkező esetben átmenetileg képhibák
léphetnek fel a képernyőn.
A készülék és alkatrészeinek tisztításakor először húzza ki a tápkábelt,
majd törölje le puha törlőkendővel. Az erős nyomás karcolódáshoz és
elszíneződéshez vezethet. Ne permetezzen rá vizet, illetve ne törölje
le nedves ruhával. Tilos üvegtisztító, gépkocsi való vagy ipari polírozó
anyag, csiszolópapír vagy viasz, benzin, alkohol stb. használata, mert
ezek tönkretehetik a panelt.
Ellenkező esetben tűz, áramütés, a készülék sérülése (deformálódás,
korrózió vagy törés) következhet be.
Ha a készülék csatlakoztatva van a hálózati fali aljzathoz, akkor az még
a főkapcsolóval történő kikapcsolás után is feszültség alatt marad.
A kábel kihúzásakor fogja meg a csatlakozódugót és húzza ki.
Ha a tápkábelben lévő vezetékek csatlakozása megszakad, tűz
keletkezhet.
A készülék szállításakor először kapcsolja ki a terméket. Majd húzza ki a
tápkábeleket, az antenna kábelét és az összes csatlakozókábelt.
A TV-készülék vagy a tápkábel sérült lehet, ami tűzveszélyt vagy
áramütést okozhat.
A készülék szállításakor vagy kicsomagolásakor párban dolgozzanak,
mert a termék nehéz. Ellenkező esetben megsérülhet.
A készülék belső alkatrészeinek tisztítását évente végeztesse el a
szervizközponttal.
A felgyülemlett por mechanikai hibát okozhat.
Minden javítást az ügyfélszolgálat képzett szakembereivel végeztessen.
A készülék bármilyen károsodása esetén javítás szükséges (például ha a
tápkábel vagy a tápcsatlakozó megsérül, ha folyadék vagy idegen tárgy
kerül a készülékbe, illetve ha a készülék eső vagy nedvesség hatásának
volt kitéve, nem működik megfelelően vagy leejtették).
Ha a készüléket megtapintva hidegnek érzi, bekapcsoláskor egy kis
vibrálást észlelhet. Ez normális jelenség, és nem jelenti a készülék
meghibásodását.
A panel a legkorszerűbb technológiával készült termék, amelynek
felbontása kétmillió-hatmillió pixel. Előfordulhat, hogy a panelen 1
ppm méretű, pici fekete pontokat és/vagy fényes és színes pontokat
(piros, kék vagy zöld) lát. Ez nem jelenti a készülék meghibásodását,
valamint nem befolyásolja annak teljesítményét és megbízhatóságát.
Ez a jelenség más cégek termékeinél is előfordul, így nem érvényes rá a
csere vagy a visszatérítés.