LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 242

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

8
BOSANSKI
OPREZ
Okruženje za gledanje
t
Razdaljina gledanja

-
Održavajte udaljenost od uređaja jednaku najmanje
dvostrukoj dužini dijagonale ekrana prilikom gledanja 3D
video sadržaja. Ako osjetite nelagodu prilikom gledanja 3D
sadržaja, odmaknite se dalje od TV uređaja.
Starost gledatelja
t
Dojenčad/djeca

-
Korištenje/gledanje 3D sadržaja je zabranjeno za djecu mlađu
od 6 godina.

-
Djeca mlađa od 10 godina mogu prekomjerno reagirati i
previše se uzbuditi jer je njihov vid još u razvoju (na primjer,
mogu pokušavati da dodirnu ekran ili uskoče u njega. Djeca
koja gledaju 3D sadržaje iziskuju poseban nadzor i pažnju.

-
Djeca imaju veći binokularni disparitet 3D prikaza u odnosu
na odrasle osobe jer je kod njih razmak između očiju manji
nego kod odraslih osoba. Stoga djeca uočavaju veću
stereoskopsku dubinu 3D slike nego odrasle osobe.
t
Tinejdžeri

-
Tinejdžeri starosti do 19 godina mogu osjetljivo reagirati
uslijed stimulacije svjetlom u 3D sadržaju. Uputite ih da se
uzdrže od dužeg gledanja 3D sadržaja kada su umorni.
t
Starije osobe

-
Starije osobe mogu slabije opažati 3D efekt u odnosu na
mlade. Nemojte sjediti ispred TV-a na razdaljini manjoj od
preporučene.
Mjere opreza prilikom korištenja 3D naočala
t
Obavezno koristite LG 3D naočale. U suprotnom je moguće da
nećete moći pravilno gledati 3D video.
t
Nemojte koristiti 3D naočale umjesto vaših dioptrijskih, sunčanih
ili zaštitnih naočala.
t
Korištenje modi$ciranih 3D naočala može izazvati zamor očiju ili
izobličavanje slike.
t
Nemojte držati 3D naočale na izuzetno visokim ili niskim
temperaturama. Tako će se načale deformirati.
t
3D naočale su krhke i lako ih je izgrebati. Uvijek koristite mekanu
i čistu krpicu za brisanje leća. Nemojte grebati površinu leća 3D
naočala oštrim predmetima ili ih čistiti/brisati hemikalijama.
Priprema
NAPOMENA
t
Ako se TV uključuje prvi put nakon isporuke iz fabrike, pokretanje
TV-a može potrajati do jedne minute.
t
Moguće je da se vaš TV uređaj razlikuje od onoga na slici.
t
OSD (prikaz na ekranu) na vašem TV-u može se unekoliko
razlikovati od onog koji je prikazan u ovom priručniku.
t
Dostupne opcije i izbornici mogu se razlikovati ovisno o ulazu ili
modelu proizvoda koji koristite.
t
Ovom TV uređaju u budućnosti mogu biti dodane nove funkcije.
t
TV se može postaviti u stanje pripravnosti kako bi se smanjila
potrošnja energije. Pored toga, TV treba isključiti ako se neko
vrijeme neće gledati, jer se tako smanjuje potrošnja energije.
t
Energija koja se troši tokom korištenja može se značajno smanjiti
ako se smanji nivo svjetline slike, što će sniziti i ukupne troškove
rada.
t
Stavke isporučene uz vaš proizvod mogu se razlikovati ovisno o
modelu.
t
Speci$kacije proizvoda ili sadržaj ovog priručnika mogu biti
promijenjeni bez prethodne obavijesti uslijed nadogradnje funkcija
proizvoda.
t
Za optimalno povezivanje, HDMI kablovi i USB uređaji bi trebali
imati obrube manje od 10 mm debljine i 18 mm širine. Koristite
produžni kabl koji podržava USB 2.0 ako se USB kabl ili USB
memorijski uređaj za pohranjivanje ne mogu uključiti u USB
priključak na TV-u.
A
B
A
B
*A
<
=
10 mm
*B
<
=
18 mm
t
Koristite certi$cirani kabl sa HDMI logotipom.
t
Ako ne koristite certi$cirani HDMI kabl, možda se neće prikazati
slika na ekranu ili može doći do pogreške u povezivanju.
(Preporučene vrste HDMI kablova)
- High-Speed HDMI®/
TM
kabl (3 m ili kraći)
- High-Speed HDMI®/
TM
kabl sa Ethernetom (3 m ili kraći)
OPREZ
t
Nemojte koristiti stavke koje nisu odobrene kako biste osigurali
bezbjedan rad i životni vijek proizvoda.
t
Bilo kakva oštećenja ili povrede nastale uslijed korištenja
neodobrenih stavki nisu obuhvaćene garancijom.
t
Na nekim modelima je na ekran postavljen tanki $lm koji se ne
smije uklanjati.