LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 243

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

BOSANSKI
9
Odvojena kupovina
Stavke koje se kupuju odvojeno mogu biti promijenjene ili izmijenjene
radi poboljšanja kvaliteta bez prethodnog obavještenja.
Obratite se svom prodavaču kako biste kupili ove stavke.
Navedeni uređaju rade samo s određenim modelima.
Naočale za dvojno reproduciranje Ime modela ili dizajn mogu se
promijeniti ovisno o nadogradnji funkcija programa, okolnostima ili
smjernicama proizvođača.
(Ovisno o modelu)
AG-F***
Kino 3D naočale
AN-MR600
Magični daljinski
upravljač
AN-VC550
Pametna kamera
AG-F***DP
Naočale za dvojno
reproduciranje
LG Audio uređaj
Održavanje
Čišćenje TV-a
Redovno čistite TV kako biste osigurali njegovu najbolju učinkovitost i
produžili životni vijek proizvoda.
t
Pazite da prvo isključite napajanje i iskopčate kabl za napajanje i
sve ostale kablove.
t
Kada se TV ostavi bez nadzora i ne koristi se duže vrijeme, isključite
kabl za napajanje iz utičnice kako biste spriječili moguća oštećenja
uslijed grmljavine ili naponskih udara.
Ekran, okvir, ormarić i postolje
Da biste uklonili prašinu ili manje zaprljanje, obrišite površinu suhom,
čistom i mekanom krpom.
Da biste uklonili veliko zaprljanje, obrišite površinu mekom krpom
nakvašenom čistom vodom ili razblaženim blagim deterdžentom. Zatim
je odmah obrišite suhom krpom.
t
Uvijek pazite da ne dodirujete ekran jer to može izazvati oštećenja
na njemu.
t
Nemojte gurati, trljati ili udarati ekran noktom ili nekim oštrim
predmetom jer to može izazvati ogrebotine i izobličenja slike.
t
Nemojte koristiti hemikalije jer one mogu oštetiti uređaj.
t
Nemojte prskati tekućinu na površinu. U slučaju da voda dospije
u TV, može doći do požara, strujnog udara ili nepravilnog rada
uređaja.
Kabl za napajanje
Redovno uklanjajte akumuliranu prašinu ili prljavštinu na kablu za
napajanje.
Podizanje i micanje TV-a
Da biste spriječili ogrebotine ili oštećenja na TV-u i osigurali siguran
transport bez obzira na vrstu i veličinu uređaja, pročitajte sljedeće upute
za slučajeve pomicanja ili podizanja TV uređaja.
t
Preporučuje se da pomičete TV u kutiji ili originalnom pakovanju u
kojem je isporučen.
t
Prije pomicanja ili podizanja TV-a, isključite kabl za napajanje i sve
druge kablove.
t
Kada držite TV, stranu na kojoj je ekran okrenite suprotno od vas
kako biste izbjegli oštećenje.
t
Čvrsto držite gornji i donji dio TV-a. Pazite da ne hvatate za providni
dio, zvučnik ili područje rešetke zvučnika.
t
Kada vršite transport velikog TV uređaja, trebale bi biti prisutne
najmanje dvije osobe.
t
Prilikom ručnog transportiranja TV-a, držite ga kao što je prikazano
na sljedećoj ilustraciji.
t
Prilikom transporta, televizor ne izlažite udarcima ili prejakim
vibracijama.
t
TV prilikom transporta držite uspravno; nikada ga nemojte okretati
na stranu ili naginjati ulijevo ili udesno.
t
Nemojte pritiskati postolje okvira jer biste savijanjem mogli oštetiti
ekran.
t
Budite pažljivi prilikom rukovanja TV-om kako ne biste oštetili
izbačeno dugme upravljačke palice.
OPREZ
t
Uvijek pazite da ne dodirujete ekran jer to može izazvati oštećenja
na njemu.
t
Nemojte pomjerati TV povlačenjem za držače kabla, jer se oni
mogu slomiti i izazvati povrede ili uzrokovati oštećenja na TV-u.