LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 244

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

10
BOSANSKI
Korištenje upravljačkog
dugmeta
Možete jednostavno upravljati funkcijama TV-a pritiskanjem ili
pomjeranjem upravljačkog dugmeta gore, dolje, lijevo ili desno.
Upravljačko dugme
Osnovne funkcije
Uključivanje
Kada je TV isključen, stavite prst na
upravljačko dugme i pritisnite ga
jednom te pustite.
Isključivanje
Kada je TV uključen, stavite prst na
upravljačko dugme, pritisnite i držite
nekoliko sekundi, a zatim ga pustite.
Upravljanje
zvukom
Ako stavite prst iznad upravljačkog
dugmeta i gurnete ga ulijevo ili
udesno, možete podesiti jačinu zvuka
po želji.
Kontrola
programa
Ako stavite prst iznad upravljačkog
dugmeta i gurnete ga gore ili dolje,
možete se pomicati po spremljenim
programima po želji.
Podešavanje izbornika
Kada je TV uključen, pritisnite jednom upravljačko dugme. Stavke
izbornika možete podešavati pomjeranjem upravljačkog dugmeta lijevo
ili desno.
Isključite napajanje.
Brisanje prikaza na ekranu i vraćanje natrag na gledanje
TV-a.
Promjena ulaznog signala.
Pristupanje brzim postavkama.
NAPOMENA
t
Kada postavite prst iznad dugmeta upravljačke palice i pomjerate
je prema gore, dolje, lijevo ili desno, pazite da ne pritisnete dugme
upravljačke palice. Ako prvo pritisnete dugme upravljačke palice,
ne možete podesiti nivo jačine zvuka i sačuvane programe.
Montiranje na sto
(Ovisno o modelu)
1 Podignite i postavite TV u uspravan položaj na stolu.
t
Ostavite prostor od (najmanje) 10 cm od zida zbog odgovarajuće
ventilacije.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
2 Uključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu.
OPREZ
t
Nemojte postavljati TV blizu izvora toplote ili na takve izvore jer to
može izazvati požar ili druga oštećenja.
Korištenje sigurnosnog sistema
kensington
(Ova funkcija nije dostupna za sve modele.)
t
Moguće je da se vaš TV aparat razlikuje od onoga na slici.
Poveznik sigurnosnog sistema Kensington nalazi se na stražnjoj strani
TV-a. Za više informacija o postavljanju i korištenju, pogledajte uputsvo
obezbjeđeno sa sigurnosnim sistemom Kensington ili posjetite
http://
www.kensington.com
. Povežite kabl sigurnosnog sistema Kensington
između TV i stola.
Pričvršćivanje TV-a za zid
(Ova funkcija nije dostupna za sve modele.)