LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 245

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

BOSANSKI
11
1 Umetnite i stegnite okaste vijke ili nosač za TV i vijke na stražnjoj
strani TV-a.
t
Ako su vijci postavljeni na mjesto okastih vijaka, najprije uklonite
te vijke.
2 Montirajte zidne spojnice sa vijcima na zid.
Poravnajte poziciju zidne spojnice i okastih vijaka na stražnjem dijelu
TV-a.
3 Povežite čvrsto okaste vijke i zidne konzole jakim užetom.
Pazite da uže bude horizontalno u odnosu na ravnu površinu.
OPREZ
t
Pazite da se djeca ne penju na TV ili vješaju za njega.
NAPOMENA
t
Koristite platformu ili ormarić koji je dovoljno jak i velik da može
sigurno podupirati TV.
t
Nosači, vijci i konop ne isporučuju se u paketu. Dodatni pribor
možete nabaviti kod lokalnog distributera.
Postavljanje na zid
Pažljivo pričvrstite opcionalni zidni nosač na stražnji dio TV-a i postavite
zidni nosač na čvrst zid okomito prema podu. Ako TV želite postaviti na
neki drugi građevinski materijal, kontaktirajte kvali$cirano osoblje.
LG preporučuje da montiranje TV aparata na zid izvrši kvali$cirana
stručna osoba.
Preporučujemo da koristite zidni nosač kompanije LG.
Ako ne koristite zidni nosač kompanije LG, postavite zidni nosač na
mjesto na kojem će uređaj biti pričvršćen na zid na odgovarajući način,
uz dovoljno prostora da se omogući povezivanje vanjskih uređaja.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Pazite da koristite vijke i konzolu zidnog nosača koji ispunjavaju VESA
standard. Standardne dimenzije za komplete zidnog nosača opisane su
u sljedećoj tabeli.
Kupuje se odvojeno (postolje za
postavljanje na zid)
Model
32/40/43LF63**
32LF65**
49/55LF63**
VESA (A x B)
200 x 200
300 x 300
Standardni vijak
M6
M6
Broj vijaka
4
4
Postolje za postavl-
janje na zid
LSW240B
MSW240
LSW350B
MSW240
Model
42/50/55LF65**
VESA (A x B)
400 x 400
Standardni vijak
M6
Broj vijaka
4
Postolje za postavl-
janje na zid
LSW440B
MSW240
A
B
OPREZ
t
Najprije isključite napajanje, a zatim pomjerajte ili postavljajte TV.
U suprotnom može doći do strujnog udara.
t
Uklonite postolje prije montiranja TV-a na zidni nosač postupkom
obrnutim u odnosu na korake za pričvršćivanje postolja.
t
Ako TV postavite na strop ili ukošen zid, moguće je da uređaj padne
i izazove teške povrede.
Koristite odobreni LG zidni nosač i kontaktirajte lokalnog prodavača
ili kvali$cirano osoblje.
t
Nemojte suviše pritezati vijke jer to može dovesti do oštećenja
televizora i gubitka garancije.
t
Koristite vijke i zidne nosače koji ispunjavaju VESA standard.
Sva oštećenja ili povrede koje nastanu nepravilnim korištenjem
dodatne opreme ili korištenjem nepropisne dodatne opreme nisu
pokrivene garancijom.
NAPOMENA
t
Koristite vijke koji su na popisu speci$kacija za vijke VESA
standarda.
t
Komplet zidnog nosača sadrži upute za montiranje i neophodne
dijelove.
t
Zidni nosač je opcionalan. Dodatni pribor možete nabaviti kod
lokalnog distributera.
t
Dužina vijaka može biti različita ovisno o zidnom nosaču. Pazite da
koristite odgovarajuću dužinu.
t
Za više informacija pogledajte priručnik koji ste dobili sa zidnim
nosačem.