LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 247

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

BOSANSKI
13
Tip izlaza
Trenutni
način ulaza
AV1
(TV izlaz
1
)
Digitalna TV
Digitalna TV
Analogna TV, AV
Analogna TV
Komponenta
HDMI
1 TV izlaz : Izlaz analognih TV ili digitalnih TV signala.
t
Svaki Euro Scart kabl mora imati zaštitu signala.
t
Prilikom gledanja digitalnog TV programa u 3D načinu prikaza,
preko SCART kabla je moguće slati samo 2D izlazne signale. (Samo
3D modeli)
t
Ako 3D način prikaza postavite na Uključeno dok se programirano
snimanje izvršava na digitalnom TV-u, izlazni signali monitora
ne mogu se slati putem SCART kabla, a snimanje se ne može
izvršavati. (Samo 3D modeli)
Ostale veze
Povežite TV na vanjski uređaj. Za najbolji kvalitet slike i zvuka povežite
vanjski uređaj na TV pomoću HDMI kabla. Poseban kabl ne isporučuje
se u kompletu.
Daljinski upravljač
(Ovisno o modelu)
Opisi u ovom priručniku temelje se na tipkama na daljinskom
upravljaču. Pažljivo pročitajte korisnički priručnik i TV koristite pravilno.
Da biste zamijenili baterije, otvorite poklopac baterije, zamijenite
baterije (1,5 V AAA) povezujući krajeve
i
prema naljepnici
unutar odjeljka i zatvorite poklopac baterije. Da biste izvadili baterije,
obavite postupak koji je objašnjen za umetanje baterija, ali u obrnutom
smjeru.
UPOZORNĚNÍ
t
Nemojte kombinovati stare i nove baterije, jer to može dovesti do
oštećenja daljinskog upravljača.
t
Daljinski upravljač neće biti dostupan na svim tržištima.
Daljinski upravljač usmjeravajte prema senzoru daljinskog upravljanja
na TV-u.
P
A
G
E
FAV
MUTE
INPUT
1
.,;@
2
abc
3
def
4
ghi
5
jkl
6
mno
7
pqrs
8
tuv
0
9
wxyz
GUIDE
Q.VIEW
2
3
4
1
A
B
A
(NAPAJANJE)
Uključivanje i isključivanje TV-a.
1
Promjena ulaznog signala. (Ovisno o modelu)
1
Promjena ulaznog signala. (Ovisno o modelu)
2
/
(Postavke)
Pristupanje brzim postavkama.
(Ovisno o modelu)
2
Pristupanje brzim postavkama.
(Ovisno o modelu)
3
Promjena veličine slike. (Ovisno o modelu)
3
Prikaz informacija o trenutnom programu i ekranu.
(Ovisno o modelu)
(Korisnički priručnik)
Prikaz korisničkog priručnika.
B
Tipke brojeva
Unošenje brojeva.
Prikazuje programski vodič.
(Razmak)
Otvaranje praznog prostora na tastaturi na ekranu.
Povratak na prethodni gledani program.
Podešavanje jačine zvuka.
Pristupanje listi omiljenih kanala.
4
Prikaz informacija o trenutnom programu i ekranu.
(Ovisno o modelu)
4
Koristi se za prikaz 3D videa. (Ovisno o modelu)
Isključivanje svih zvukova.
Pomjeranje kroz sačuvane programe ili kanale.
Pomjeranje na sljedeći ili prethodni ekran.