LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 248

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

14
BOSANSKI
EXIT
OK
LIVE MENU
MY APPS
LIVE TV
REC/
TEXT
T.OPT
APP/
AD
BACK
TV/RAD
RECENT
SUBTITLE
5
6
D
C
C
Prikaz prethodnih kanala.
5
(POČETAK)
Pristup izborniku Početak. (Ovisno o modelu)
5
Pristup izborniku Početak. (Ovisno o modelu)
Prikaz liste Aplikacija.
Navigacijske tipke (gore/dolje/lijevo/desno)
Pomjeranje kroz
izbornike ili opcije.
Odabir izbornika ili opcija i potvrda unosa.
Vraćanje na prethodni nivo.
Prikaz liste Preporučeno, Program, Pretraživanje i
Snimljeno. (Ovisno o modelu)
Brisanje prikaza na ekranu i vraćanje natrag na gledanje TV-a.
D
6
Obojene tipke
Služe za pristup posebnim funkcijama u nekim
izbornicima.
(
: Crvena,
: Zelena,
: Žuta,
: Plava)
TIPKE ZA TELETEKST(
,
)
Ove tipke koriste se za
teletekst.
Povratak na TV UŽIVO.
Odabir MHP izvora TV izbornika. (Samo Italija) (Ovisno o
modelu)
Tipke za upravljanje
(
)
Kontrola Premium
sadržaja, izbornicima za Time Machine
Ready
ili SmartShare ili
SIMPLINK kompatibilnih uređaja (USB ili SIMPLINK ili Time
Machine
Ready
).
Početak snimanja i prikazivanja izbornika snimanja. (samo
model s podrškom za Time Machine
Ready
način rada)
Pamti vaš željeni titl u digitalnom načinu rada.
Pritiskom na dugme AD bit će omogućena funkcija zvučnih opisa.
Odabir Radija, TV i DTV programa.
Funkcije tipki magičnog
daljinskog upravljača
(Ovisno o modelu)
Kada se prikaže poruka “Baterija magičnog daljinskog upravljača je
gotovo prazna. Zamijenite bateriju”, umetnite novu bateriju.
Da biste zamijenili baterije, otvorite poklopac baterije, umetnite baterije
(1,5 V AA) tako da priključci
i
odgovaraju oznaci u odjeljku i
zatvorite poklopac baterije. Pazite da usmjeravate daljinski upravljač
prema senzoru daljinskog upravljanja na TV-u. Da biste izvadili baterije,
obavite postupak koji je objašnjen za umetanje baterija, ali u obrnutom
smjeru.
OPREZ
t
Nemojte kombinovati stare i nove baterije, jer to može dovesti do
oštećenja daljinskog upravljača.
6
mno
9
wxyz
3
def
2
abc
1
.
@
4
ghi
8
tuv
7
pqrs
0
5
jkl
LIST
INFO
EXIT
A
B
A
(NAPAJANJE)
Uključivanje i isključivanje TV-a.
(ULAZ)
Promjena ulaznog signala.
Tipke brojeva
Unošenje brojeva.
Pristup popisu sačuvanih programa.
(Razmak)
Otvaranje praznog prostora na tastaturi na ekranu.
Prikaz informacija o trenutnom programu i ekranu.