LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 249

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

BOSANSKI
15
B
Podešavanje jačine zvuka.
P
Pomjeranje kroz sačuvane programe ili kanale.
(STIŠ AJ)
Isključivanje svih zvukova.
* Pritiskanjem i držanjem dugmeta
omogućava se funkcija
zvučnih opisa. (Ovisno o modelu)
(POČETAK)
Pristup izborniku Početak.
(NATRAG)
Vraćanje na prethodni ekran.
Brisanje prikaza na ekranu i vraćanje natrag na gledanje TV-a.
GUIDE
EXIT
TEXT
T.OPT
SUBT.
C
D
C
Točkić (OK)
Pritisnite sredinu točkića kako biste odabrali
izbornik. Programe možete mijenjati korištenjem dugmeta točkića.
Navigacijske tipke
(gore/dolje/lijevo/desno)
Pritisnite dugme gore, dolje, lijevo ili desno kako biste se pomjerali
kroz izbornik. Ako pritisnete dugmad
dok se koristi
pokazivač, pokazivač će nestati s ekrana i Čarobni daljinski upravljač
će raditi kao obični daljinski upravljač. Da biste ponovo prikazali
pokazivač na ekranu, protresite Čarobni daljinski upravljač ulijevo i
udesno.
Prikazuje programski vodič.
(Daljinski upravljač na ekranu)
Prikazuje Daljinsko
upravljanje ekrana.
* Pristup izborniku Univerzalne kontrole. (Ovisno o modelu)
D
Koristi se za gledanje 3D videa. (Samo 3D modeli)
(Prepoznavanja glasa)
Za korištenje funkcije prepoznavanja glasa je potrebna mrežna veza.
1. Pritisnite dugme Prepoznavanja glasa.
2. Govorite šta želite kad se na lijevoj strani TV ekrana pojavi prozor
za prikaz glasa.
t
Magični daljinski upravljač koristite tako da vam od lica bude
udaljen maksimalno 10 cm.
t
Moguće je da prepoznavanje glasa neće uspjeti ako govorite
prebrzo ili presporo.
t
Stepen prepoznavanja može varirati ovisno o osobinama
korisnika (glas, izgovor, intonacija i brzina) i okruženja (buka
i jačina zvuka TVa).
(Brze postavke)
Pristupanje brzim postavkama.
Obojene tipke
Služe za pristup posebnim funkcijama u nekim
izbornicima.
(
: Crveni,
: Zeleni,
: Žuti,
: Plavi)
TIPKE ZA TELETEKST (
,
)
Ove tipke koriste se za
teletekst.
Pamti vaš željeni titl u digitalnom načinu rada.
Registriranje magičnog daljinskog
upravljača
Registriranje čarobnog daljinskog
upravljača
Da biste mogli koristiti Čarobni daljinski upravljač, prvo ga uparite sa
TV-om.
1 Umetnite baterije u Čarobni daljinski upravljač i uključite TV.
2 Usmjerite Čarobni daljinski upravljač prema TV-u i pritisnite
Točkić (OK)
na daljinskom upravljaču.
* Ako TV ne uspije registrirati Čarobni daljinski upravljač, pokušajte
ponovo nakon što isključite i ponovo uključite TV.
Poništavanje registriranja čarobnog
daljinskog upravljača
Pritisnite istovremeno tipke
(NATRAG)
i
(POČETAK)
i držite
ih pet sekundi kako biste otkazali uparivanje Čarobnog daljinskog
pravljača s TV-om.
* Pritiskanjem i držanjem tipke
moći ćete odmah otkazati i ponovo
registrirati Čarobni daljinski upravljač.