LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 250

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

16
BOSANSKI
Kako koristiti magični daljinski
upravljač
y
Protresite lagano Čarobni daljinski upravljač ulije
vo i udesno ili
pritisnite dugmad
(POČETAK)
,
(ULAZ)
,
kako bi se
pokazivač prikazao na ekranu. (Na nekim modelima TV-a pokazivač
će se pojaviti kada okrenete
Točkić (OK)
.)
y
Ako se pokazivač nije koristio određeni vremenski period ili ako se
Čarobni daljinski upravljač postavi na ravnu površinu, pokazivač će
nestati.
y
Ako je odaziv pokazivača spor, pokazivač možete ponovo postaviti
tako da ga premjestite na ivicu ekrana.
y
Čarobni daljinski upravljač baterije troši brže nego obični daljinski
upravljač zbog dodatnih funkcija.
Mjere predostrožnosti koje je
potrebno poduzeti prilikom
korištenja magičnog daljinskog
upravljača
t
Koristite daljinski upravljač unutar predviđenog rastojanja (manje
od 10 m). Može doći do grešaka u komunikaciji kada se uređaj
koristi izvan područja pokrivenosti ili ako postoje prepreke u
području pokrivenosti.
t
Može doći do prekida u komunikaciji, ovisno o priboru.
Uređaji kao što su mikrovalna pećnica i bežični LAN rade u istom
frekvencijskom opsegu (2,4 GHz) kao i Čarobni daljinski upravljač.
To može uzrokovati greške u komunikaciji.
t
Moguće je da Čarobni daljinski upravljač neće raditi pravilno ako se
na 1 metar od TV-a nalazi bežični ruter (AP).
Bežični ruter treba biti udaljen od TV uređaja više od 1 metra.
t
Ne rasklapajte i ne zagrijavajte bateriju.
t
Ne ispuštajte bateriju. Pazite da baterija ne bude izložena snažnim
udarcima.
t
Umetanje baterije na pogrešan način može dovesti do eksplozije.
Licence
Podržane licence mogu se razlikovati ovisno o modelu. Za više
informacija o licencama, posjetite stranicu
www.lg.com
.
Napomena sa
informacijama o softveru
otvorenog koda
Da biste pribavili izvorni kôd pod GPL, LGPL, MPL i drugim licencama
za otvoreni kôd, koje su sadržane u ovom proizvodu, molimo posjetite
stranicu
http://opensource.lge.com.
Pored izvornog koda, za preuzimanje su dostupne i sve spomenute
licencne odredbe, odricanja od garancije i obavijesti o autorskim
pravima.
LG Electronics će vam također isporučiti otvoreni kôd na CD-ROM disku
po cijeni koja pokriva trošak takve distribucije (npr. cijena medija za
zapisivanje, pakovanja i isporuke) nakon što pošaljete zahtjev na adresu
[email protected] Ponuda vrijedi tri (3) godine od datuma kupovine
proizvoda.
Rješavanje problema
Nije moguće kontrolirati TV putem daljinskog upravljača.
t
Provjerite senzor daljinskog upravljača na uređaju i pokušajte
ponovo.
t
Provjerite ima li nekih prepreka između uređaja i daljinskog
upravljača.
t
Provjerite da li baterije još funkcioniraju i jesu li pravilno instalirane
(
na
,
na
).
Nema slike na ekranu i ne reproducira se zvuk.
t
Provjerite je li uređaj uključen.
t
Provjerite je li kabl za napajanje uključen u utičnicu.
t
Provjerite ima li problema sa funkcioniranjem zidne utičnice
uključivanjem drugih uređaja.
TV se iznenada isključuje.
t
Provjerite postavke kontrole napajanja. Mogući prekid napajanja.
t
Provjerite da li je funkcija
Aut. st. mirovanja
(ovisno o modelu)
/
Samoisključenje
/
Vrijeme isključivanja
aktivirana u
postavkama za
VRIJEME
.
t
Ako nema signala kada je TV uključen, TV će se automatski isključiti
nakon 15 minuta neaktivnosti.
Prilikom povezivanja na računar (HDMI), prikazuje se poruka ‘Nema
signala’ ili ‘Nevažeći format’.
t
Isključite/uključite TV putem daljinskog upravljača.
t
Ponovo povežite HDMI kabl.
t
Ponovo pokrenite računar dok je TV uključen.