LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 251

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

BOSANSKI
17
Speci+kacije
Specifi kacije za bežični modul
y
Budući da područje kanala može biti različito za pojedine zemlje,
korisnik ne može promijeniti ili podesiti radnu frekvenciju; ovaj
proizvod je postavljen prema regionalnoj tablici frekvencija.
y
Tokom montaže i rada uređaj se treba nalaziti najmanje 20 cm od
vas. Ova izjava se odnosi na odredbu o sigurnosti u korisničkom
okruženju.
0197
(Samo LF63**, LF65**)
Specifi kacije za bežični modul (LGSBW41)
Bežičnog LAN
Bluetooth
Standard
IEEE 802.11a/b/g/n
Standard
Bluetooth verzija
4,0
Frekvencijski
opseg
2400 do 2483,5 MHz
5150 do 5250 MHz
5725 do 5850 MHz (Za države
izvan EU)
Frekvencijski
opseg
2400 do 2483,5 MHz
Izlazna
snaga
(maks.)
802,11a: 13 dBm
802,11b: 15 dBm
802,11g: 14 dBm
802,11n - 2,4GHz: 16 dBm
802,11n - 5GHz: 16 dBm
Izlazna
snaga
(maks.)
10 dBm ili manje