LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 261

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

МАКЕДОНСКИ
9
Одделно купување
Додатоците со одделно купување можат да бидат променети
заради подобрување на квалитетот без претходно известување.
Обратете се до вашиот продавач за да ги набавите овие елементи.
Овие уреди работат само со одредени модели.
Името на моделот или дизајнот може да бидат променети во
зависност од ажурирањето на функциите на производот, потребите
или политиките на производителот.
(Во зависност од моделот)
AG-F***
Очила за 3D кино
AN-MR600
Магичен далечински
AN-VC550
Смарт камера
AG-F***DP
Очила за двојно
играње
LG аудио уред
Одржување
Чистење на телевизорот
Редовно вршете чистење на вашиот телевизор за да добиете
најдобри перформанси и да го продолжите работниот век.
t
Прво, не заборавајте да го исклучите напојувањето и да го
откачите кабелот за напојување и сите други кабли.
t
Кога телевизорот треба да биде оставен без надзор или
нема да се користи подолго време, откачете го кабелот
за напојување од ѕидниот штекер за да спречите можно
оштетување од гром или струјни удари..
Екран, рамка, куќиште и држач
За да извршите отстранување на прав и мали нечистотии,
избришете ја површината со сува чиста и мека ткаенина.
За да извршите отстранување на поголеми нечистотии, избришете
ја површината со мека ткаенина натопена во чиста вода или
разреден мек детергент. Веднаш потоа пребришете со сува
ткаенина.
t
Избегнувајте секакво допирање на екранот, бидејќи тоа може
да резултира во оштетување на екранот.
t
Немојте да ја триете или удирате површината на екранот
со вашите нокти или остри предмети, бидејќи тоа може да
предизвика гребење на екранот и изобличување на сликата.
t
Немојте да користите какви било хемиски средства бидејќи
тие може да го оштетат производот.
t
Немојте да прскате течност на површината. Доколку
во телевизорот навлезе вода, може да дојде до пожар,
електричен удар или неисправност.
Кабел за напојување
Редовно отстранувајте ја акумулираната прашина и нечистотиите
од кабелот за напојување.
Подигнување и
пренесување на
телевизорот
При пренесување или подигнување на телевизорот, прочитајте
ги следните напатствија за да се спречи гребење или оштетување
на телевизорот и за безбедно пренесување без оглед на видот и
големината.
t
Се препорачува телевизорот да се пренесува во кутијата или
материјалот за пакување во кои телевизорот оригинално бил
испорачан.
t
Пред преместување или подигнување на телевизорот,
откачете го кабелот за напојување и сите кабли.
t
Кога го држите телевизорот, екранот треба да биде завртен
спротивно од вашето тело за да се избегне оштетување.
t
Цврсто држете го горниот и долниот дел од рамката на
телевизорот. Внимавајте да не ги држите проѕирниот дел,
звучникот или делот за решетка на звучникот.
t
При пренесување на голем телевизор, потребно е учество на
најмалку 2 лица.
t
При рачно пренесување на телевизорот, држете го
телевизорот како што е прикажано на следната слика.
t
При пренесување на телевизорот, немојте да го изложувате на
нишање или прекумерни вибрации.
t
При пренесување на телевизорот, задржете го во исправена
положба, никогаш немојте да го завртувате странично или да
го накосувате налево или надесно.
t
Не применувајте прекумерен притисок кој би предизвикал
превиткување/закривување на рамката на куќиштето, бидејќи
тоа може да го оштети екранот.
t
При ракување и пренесување на телевизорот, внимавајте да
не го оштетите испакнатото џојстик копче.
ВНИМАНИЕ
t
Избегнувајте секакво допирање на екранот, бидејќи тоа може
да резултира во оштетување на екранот.
t
Немојте да го преместувате телевизорот држејќи го за
држачите за кабли, бидејќи држачите за кабли може да се
скинат и да дојде до повреда и оштетување на телевизорот.