LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 262

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

10
МАКЕДОНСКИ
Користење на џојстик
копчето
Преку притиснување или поместување на џојстик копчето нагоре,
надолу, налево или надесно, ќе можете едноставно да управувате
со функциите на телевизорот.
Џојстик копче
Основни функции
Вклучување
Кога телевизорот е исклучен,
поставете го прстот на џојстик
копчето, притиснете го еднаш и
отпуштете го.
Исклучување
Кога телевизорот е вклучен,
поставете го прстот на џојстик
копчето, притиснете го еднаш
во траење од неколку секунди и
отпуштете го.
Контрола на
јачината на
звук
Доколку го поставите прстот на
џојстик копчето и го притиснете
налево или надесно, ќе можете да
ја прилагодите јачината на звукот
на саканото ниво.
Контрола на
програмите
Доколку го поставите прстот на
џојстик копчето и го притиснете
нагоре или надолу, ќе можете да се
движите низ зачуваните програми.
Прилагодување на менито
Кога телевизорот е вклучен, притиснете го еднаш џојстик копчето.
Преку поместување на џојстик копчето налево или надесно можете
да ги прилагодите елементите од менијата.
Исклучување на напојувањето.
Ги брише приказите на екранот и враќа на гледање
телевизија.
Промена на изворот на влезен сигнал.
Пристап до брзите поставки.
ЗАБЕЛЕШКА
t
Кога ќе го поставите прстот на џојстик копчето и ќе
притиснувате нагоре, надолу, налево или надесно, внимавајте
да не го притиснете џојстик копчето. Ако прво го притиснете
џојстик копчето, нема да можете да ја прилагодувате јачината
на звукот и зачуваните програми.
Поставување на маса
(Во зависност од моделот)
1 Подигнете го телевизорот и закосете го по потреба за да дојде во
исправена положба на масата.
t
Оставете простор од 10 cm (минимум) од ѕидот за правилна
вентилација.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
2 Поврзете го кабелот за напојување со штекер на ѕид.
ВНИМАНИЕ
t
Немојте да го поставувате телевизорот во близина на извори
на топлина, бидејќи може тоа може да предизвика пожар или
друга штета.
Користење на kensington
безбедносен
(Оваа функција не е достапна за сите модели.)
t
Прикажаната слика може да се разликува од вашиот
телевизор.
Приклучокот за Kensington безбедносниот систем се наоѓа на
задната страна од телевизорот. За повеќе информации околу
инсталирањето и користењето, погледнете во упатството
испорачано со Kensington безбедносниот систем или посетете ја
страницата
http://www.kensington.com
. Поврзете го кабелот на
Kensington безбедносниот систем помеѓу телевизорот и масата.
Прицврстување на телевизорот
на ѕид
(Оваа функција не е достапна за сите модели.)