LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 269

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

МАКЕДОНСКИ
17
Спецификации
Безжичен модул - спецификации
y
Бидејќи фреквентниот канал кој се користи во земјата може
да се разликува, корисникот не може да ја промени или
прилагоди работната фреквенција и овој производ е поставен
според регионалната табела фреквенции.
y
Уредот треба да биде инсталиран и управуван на минимално
растојание од 20 см помеѓу уредот и телото. Oваа фраза е во
врска со општата одредба за водење сметка за корисничкото
опкружување.
0197
(Само LF63**, LF65**)
Безжичен модул (LGSBW41) - спецификации
Безжичен LAN
Bluetooth
Стандард
IEEE 802.11a/b/g/n
Стандард
Bluetooth верзија
4,0
Фреквентен
опсег
2400 до 2483,5 MHz
5150 до 5250 MHz
5725 до 5850 MHz (За земји
кои не се во ЕУ)
Фреквентен
опсег
2400 до 2483,5 MHz
Излезна
моќност
(Макс.)
802,11a: 13 dBm
802,11b: 15 dBm
802,11g: 14 dBm
802,11n - 2,4GHz: 16 dBm
802,11n - 5GHz: 16 dBm
Излезна
моќност
(Макс.)
10 dBm или
пониско