LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 27

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

MAGYAR
9
Külön megvásárolható
tartozékok
A külön megvásárolható tartozékok a termékminőség javítása
érdekében értesítés nélkül változhatnak vagy módosulhatnak. Az alábbi
kiegészítőket márkakereskedőjénél vásárolhatja meg. Ezek a készülékek
csak bizonyos típusokkal használhatók.
A típus neve vagy kivitele megváltozhat a termék funkcióinak
továbbfejlesztésétől, illetve a gyártó körülményeitől vagy az eljárástól
függően.
(Típusfüggő)
AG-F***
Mozi 3D szemüveg
AN-MR600
Magic távirányító
AN-VC550
Smart Kamera
AG-F***DP
Dual play szemüveg
LG Audio eszköz
Karbantartás
A TV-készülék tisztítása
Tisztítsa rendszeresen a TV-készüléket a legjobb teljesítmény és a
hosszú élettartam elérése érdekében.
t
Először győződjön meg arról, hogy kikapcsolta-e a főkapcsolót és
hogy a tápkábelt és a többi kábelt kihúzta-e.
t
Ha a TV-t huzamosabb ideig nem használja, húzza ki a tápkábelt a
fali aljzatból a lehetséges villámlás vagy feszültségingadozás által
okozott károsodás megelőzése érdekében.
Képernyő, keret, készülékház és állvány
A por és a könnyű szennyeződések eltávolításához a felületet száraz,
tiszta és puha kendővel törölje le.
A nagyobb szennyeződések eltávolításához törölje le a felületet tiszta
vízzel vagy hígított kíméletes tisztítószerrel átitatott ruhával. Azt
követően azonnal törölje át száraz ruhával.
t
Mindig tartózkodjon a képernyő megérintésétől, mert azzal a
képernyő sérülését idézheti elő.
t
Ne nyomja, dörzsölje vagy ütögesse a képernyő felületét körmeivel
vagy éles tárggyal, mivel karcolások és képtorzulás következhet be.
t
Ne használjon vegyszert, mivel az károsíthatja a terméket.
t
Ne permetezzen folyadékot a felületre. A TV belsejébe kerülő víz
tüzet, áramütést vagy meghibásodást okozhat.
Tápkábel tisztítása
Rendszeresen távolítsa el a tápkábelen összegyűlt port és
szennyeződést.
A TV felemelése és szállítása
A TV mozgatásakor vagy felemelésekor a karcolódás vagy egyéb sérülés
elkerülésére, valamint a biztonságos szállítás érdekében a készülék
típusától és méretétől függetlenül olvassa el a következő utasításokat.
t
A TV-készüléket az eredeti dobozában vagy csomagolásában
ajánlott mozgatni.
t
A TV mozgatása vagy felemelése előtt húzza ki a tápkábelt és az
összes többi kábelt.
t
Amikor a TV-t a kezében tartja, a képernyő sérülésének elkerülése
érdekében a hátlapja nézzen Ön felé.
t
Tartsa erősen a TV tetejét és alját. Ne tartsa a készüléket az áttetsző
részénél, a hangszórónál vagy a hangszórórácsnál fogva.
t
Nagy méretű TV szállításához legalább 2 emberre van szükség.
t
Ha kézzel szállítja a TV-készüléket, tartsa azt az ábrán látható
módon.
t
A TV-készüléket a szállítás során óvja az ütődéstől és a túlzott
rázkódástól.
t
A TV-készüléket a szállításkor tartsa függőlegesen, ne fordítsa az
oldalára, illetve ne döntse balra vagy jobbra.
t
Ne próbálja meg túlzott erővel hajlítgatni a keretet, mivel ez a
kijelző megrongálódásához vezethet.
t
A TV mozgatásakor ügyeljen rá, hogy ne tegyen kárt a kiálló
joystick gombban.
FIGYELEM
t
Mindig tartózkodjon a képernyő megérintésétől, mert azzal a
képernyő sérülését idézheti elő.
t
Ne mozgassa a TV-t a kábeltartónál fogva, mivel a
kábeltartók eltörhetnek, ami személyi sérüléshez vagy a TV
megrongálódásához vezethet.